NH Collection Olomouc Congress

STŘEŠNÍ ZAHRADA  s minigolfem na střeše hotelu s kongresovým zázemím NH OLOMOUC CONGRESS

Slavnostním otevřením moderního 4****hotelu  dne 10.června 2010,  byla dokončena poslední etapa rozsáhlého multifunkčního komplexu  o rozloze více jak osmi  hektarů vedle Androva stadionu v Olomouci.

Hotelový komplex s kongresovou halou,  konferenčními sály, restaurací, barem, letní terasou, vlastním krytým parkovištěm se střešní zahradou  s minigolfem a dalším potřebným zázemím, včetně rozsáhlých vegetačních úprav, přímo navazuje na sousední  sportovní centrum OMEGA, se kterým je  propojen podzemním koridorem. Vzájemná vazba a spojení se odráží i v jednotném duchu sadových úprav.

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Generální dodavatel stavby: GEMO OLOMOUC, spol.s.r.o

Autor projektu: Ateliér ZAHRADA Olomouc s.r.o. v subdodávce generálního projektanta Studio PRAK s.r.o. Olomouc

Investor  a vlastník hotelu: společnost HOTELPARK STADION a.s.

Střecha je přístupna veřejnosti po domluvě na recepci hotelu.

 

Většina výsadeb zde byla navržena mimo přírodní  rostlý terén. Tomu  odpovídá i vhodně zvolená technologie  pro vegetační střechy  téměř na celé stavbě.

Podle způsobu užívání střešních ploch, byl zvolen typ vegetační střechy. V místech, kde není standardně zajištěn vstup osob,  bylo zrealizováno extenzivní ozelenění s minimálními nároky na údržbu.  Zaoblené tvary vegetačních rohoží se sukulenty  vystupují z plochy okolního kameniva a vytvářejí tak volné obrazce na střeše kongresu a přednáškových sálů.  Pohledy nejen z oken  hotelové chodby jsou tak příjemnější a přitažlivější.

Hosté a návštěvníci konferenčních sálů  v prvním patře mohou  z místnosti vstoupit přímo na střechu, která je  pro pobyt  lidí v těchto prostorách přizpůsobena.  Nízká  vegetace  travních a sukulentních koberců s vyššími travinami,  doplněná kamennými ostrůvky s dřevěnými moly,  jim tak poskytuje  příjemnou regenerační zónu s výhledem na hanáckou metropoli a okolí.

Stejně ozeleněnou rampou je  možné  projít až do prostoru  intenzivní střešní zahrady s minigolfem. Je třeba zmínit, že sklon  spojovacího krčku  se ukázal s ohledem na ostatní  faktory jako značně rizikový. Proto zde byl využit zádržný systém, který stabilizoval celé vegetační souvrství s únikovým chodníkem.

Plocha minigolfu, zastřešující  parkování vozidel, je vytvořena jako intenzivní, staticky náročná střešní zahrada.  Výška samotného souvrství je v celkové ploše různorodá a tomu odpovídá i použitá  vegetace. Veškerá vzrostlejší zeleň je podpovrchově kotvena proti vyvrácení.

Z plochy minigolfu je možné volně sejít na střechu tentokráte podzemních garáží, kde se hosté mohou osvěžit u baru  nebo  využít ke sportování  hřiště pro petanque.

Realizované sadové úpravy  velmi  důmyslně  propojují celý areál nejen  s okolím  hotelu a sousedním sportovním centrem, ale  zelené  koridory  vás volně navedou  terénem  a stavbou až na samotné střechy budov.

Extenzivní střechy nad hlavním vstupem a kuchyní, nádoby na terase restaurace, suchomilné záhony jako přechody mezi intenzivním trávníkem a extenzivní střechou a ostatní ne méně důležité části, jen pomáhají esteticky dotvořit a umocnit  zdařilý celek.

Z důvodu již předem naplánovaných akcí byla realizace sadových úprav  zkrácena na nejkratší možnou míru: od 15.dubna  do 12.května.  Jen pro zajímavost zde bylo mj. vysazeno  43 ks listnatých a jehličnatých stromů, 4693 ks keřů, 4415 ks trvalek a travin,  instalováno 730m2 sukulentního koberce, 1248 m2 travního koberce, osazeno 20m2 mobilních nádob, 53m2 břidlicových ostrůvků a šlapáků, atd. Veškeré substráty byly dopravovány pomocí sil tzv. „foukáním“.  Jako způsob založení a okamžitá fixace extenzivních ploch byla zvolena pokládka zapěstovaných extenzivních vegetačních rohoží s doplňkovým výsevem.

Tato stavba byla značně nestandardní. Samotné dodávky materiálů  nebylo  téměř  možné s jistotou dopředu odsouhlasit a zajistit vzhledem k šibeničním termínům výstavby,  okolním vlivům a množství změn, které se k původnímu  neustále nabalovaly. I přes snahu o co nejpreciznější koordinaci , kdy stavební  činnost probíhala  v plné míře, se jednotlivé profese v mnohém vzájemně omezovaly, jelikož probíhaly současně. Podmínky stěžovaly také omezené možnosti přistavení težké mechanizace, jako byly jeřáby, cisterny a kamiony,  o vrtkavosti počasí nemluvě.

FOTOGALERIE