Otevřená zahrada v Brně

Zelená střecha v Otevřené zahradě

získala v roce 2016 druhé místo v soutěži Zelená střecha roku

Zhotovitel:  Skanska CZ a.s.– zhotovitel celého objektuD
Další zhotovitelé:  KAISLER  s.r.o.– dodavatel zahradnických prací, výsadeb
Autor projektu: PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Ing. Adam Halíř (budova), Lucie Komendová M.Sc. (zahrada)

 

Celý areál je situován na severním svahu Špilberka v centru Brna. Komplex tvoří dvojice pasivních budov, výuková a přírodní zahrada. Jedna budova byla rekonstruována a zateplena na pasivní standard a další, která je výjimečná svým úsporným fungováním a architektonickým zpracováním, byla postavena v roce 2012 a její součástí je pochozí zelená střecha s výukovými prvky, která byla dokončena v dubnu 2013. Budovy slouží jako administrativní a zázemí v ní nacházejí i výukové programy, konference a semináře. Cílem estetického výrazu je lehká stavba v intimním přírodním prostředí realizovaná s elegancí úměrnou kontextu. Město – vnitroblok – zahrady. Na pomezí těchto navzájem komunikujících a ovlivňujících se prostředí byl vytvořen objekt, jehož barevné řešení má ponechat prostor pro uplatnění zeleně a krajinářsko-výtvarného řešení zahrady.

Budova je postavena jako pasivní. Koncepce domu vychází především z myšlenky vrácení zastavené plochy zahradě a to ne pouze v poloze formální, technickou úpravou povrchu, ale plnohodnotně využitelnou část zahrady spojenou s původním terénem a s možností osazení vegetací v místě typické. Na toaletách se používá dešťová voda (odtok ze střešní zahrady) a ta je následně čištěna pomocí kořenové čističky. 

Střešní zahrada je využívána pro veřejnost i výukové programy škol a vzdělávacích zařízení. Díky promyšlenému systému odvodu děšťové vody zadržuje a odvádí srážky pomocí čtyř dešťových svodů do akumulační jímky. Zelená střecha pomáhá udržovat místní mikroklima, a to zvláště když se administrativní budova nachází v centru města. Navíc vegetace na střeše a na stěnách domu nabízí útočiště pro ptáky a hmyz, pomáhá čistit znečistěný vzduch a snižuje odtok vody po silných deštích. Zemina na střeše funguje jako izolace a zejména přes léto zabraňuje přehřívání budovy i okolí.

Mocnost půdy je od 20 do 40 cm. Celá střecha je rozdělena na tři segmenty. Sředový pás střechy je tvořen trávníkem a trvalkami. Trávník je namíchán ze suchomilných trav, převážně kostřav. Je pochozí a využíván návštěvníky zahrady. Krajní pásy jsou osázeny trvalkami a speciálně namíchanou bylinno-travní směsí (od firmy Agrostis Trávníky, s.r.o.) pro naše podmínky a nejsou pochozí. Vstupní část střechy má mocnost půdy 40 cm a rostlinné druhy rostoucí v této části zahrady nejsou tolik namáhané suchem. Z druhů můžeme zmínit především kontryhel obecný, meduňku lékařskou, vrbina penízková, kakost vznešený, plicník lékařský, mařinku vonnou nebo šalvěj lékařskou. Na krajních pásech je mocnost zeminy již jen 20 cm a druhy jsou hlavně přes léto velmi zatěžované přísuškem. Druhy, které se nám v tomto prostředí osvědčily jsou šalvěj lékařská, třezalka tečkovaná, kostřava ovčí, rozchodníky, hvozdíky, pažitka nebo smolnička obecná. Podrobný osazovací plán, který přikládáme v přílohách je vlivem času a podmínek prostředí pozměněn. Hlavně na střešní zahradě. Aktuální mapu druhů si můžete vypůjčit na recepci Otevřené zahrady, je součástí brožury Průvodce po rostlinách v Otevřené zahradě. Zahrada je stále dynamická a je velkým přínosem pro okolní městskou krajinu.