Tenis hotel Vitality, a.s.

Střešní zahrada na objektu TENIS HOTEL VITALITY, a.s. se pyšní titulem Zelená střecha roku 2015

Zodpovědný projektant a autor projektu: Ing. Rudofl Klus

Tvůrčí tým: Ing. Rudolf Klus a kolektiv fa. SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o.

Subdodavatelé: Hormen CE a.s. – osvětlení, Screen servis spol. s.r.o. – nerezové chodníky, Abex substráty a.s. – intenzivní střešní substráty, Byliny Swierk – rostlinný materiál, Kvalitní terasa s.r.o. – terasy, Optrigrün – folie, drenážní systém, drenážní substrát

Generální dodavatel stavby: Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038 Třinec 73961

Termín zpracování projektu: 10/2010 – 3/2011

Termín realizace: 6/2011 – 7/2011

Plocha: 994 m²

Střecha je přístupná veřejnosti po domluvě na recepci hotelu.

 

Zelená střecha jako tenisová hra

Zelená střecha na čtyřhvězdičkovém hotelu v podhůří Těšínských Beskyd tvoří nejen zajímavý výhled z hotelových pokojů, ale také pro relaxaci a sportovní aktivity jeho návštěvníků. Autoři projektu si pro inspiraci vypůjčili tenisovou hru a vytvořili atraktivní kompozici travin, nerezových chodníků a světel.

Střecha je vertikálně rozčleněna do dvou stupňů, z nichž horní stupeň je privátním prostorem s vířivkou a je uzavřen od spodní veřejně přístupné zahrady. Součástí zahrady jsou tři terasy, které jsou navzájem propojeny chodníky. Dílo má evokovat propojení výtvarného pojednání zahrady se symbolikou tenisu. Pěší komunikace jsou provedeny z nerezového pletiva a tvary jednotlivých porostů bylin připomínají tenisovou raketu.  Dominantu tvoří traviny, které svou lehkostí a neustálým pohybem symbolizují dynamiku tenisové hry. Atypickým prvkem je mlžící systém, který zajišťuje vizuální efekt a zároveň zpříjemňuje pobyt v zahradě. Nezbytnou součástí je zahradní osvětlení a závlaha celé zahrady. Horní část střešní zahrady, ve které se nachází privátní vířivka, je určena jen pro hosty wellness centra. Spodní část zahrady mohou po celý den využívat hoteloví hosté pro relaxaci nebo cvičení. Střecha poskytuje i dostatek místa pro oslavy a párty. Zeleň na střeše výrazně zlepšuje mikroklima v blízkých hotelových pokojích.

 

Skladba střešního pláště

Při technickém řešení skladby bylo nutné se vyrovnat s výškovými rozdíly na budově a pracovat tak s modelací terénu. Střešní plášť má následující skladbu:

Drenážní vrstva: - odvodňovací systém vč. šachtic od firmy. Optigrün, ochranná vrstva Filtek 300g/m2, drenážní vrstvu tvoří nopová folie FKD 60 s výškou nopu 60 mm expandovaná břidlice frakce 2-10mm, Separační vrstva je z filtek 150 g/m2.

Výškové rozdíly byly vyrovnány pomocí svahu. Na svazích byla použita následující skladba: drenážní textilie OPTIGREEN-DRAINAGE-MAT TYPE 800,  zádržný systém OPTIGREEN ANTI-SLIp

Intenzivní střešní substrát byl připraven přímo pro zakázku společností Abex substráty a.s., vrstva substrátu je od 15 – 80cm. Substrát byl na střechu dopraven foukáním.

Kolem střechy je vytvořen lem z kačírku, které je od substrátu oddělen hliníkovým obrubníkem.

 

Další prvky zahrady

Chodníky jsou vyrobeny z nerezových sít umístěných na nerezových konstrukcích. V mnoha místech se chodníky jakoby vznášejí nad porostem, čímž jsou překonány výškové rozdíly bez stavby schodů. Nerezově sítě připomínají výplet tenisové rakety a jejich lehké prohýbání způsobuje nevšední zážitek.

Terasy na střeše jsou na přání investor z kompozitu. Terasy jsou umístěny na roštech a drenážní vrstvě.

K osvětlení zahrady je použito několik typů osvětlení. Chodníky jsou podsvíceny LED páskami. Terasy osvětlují čtvercová svítidla, několik světel je i v porostu travin. Osvětlení umožňuje pořádat akce i ve večerních hodinách.

Součástí zahrady je závlahový systém. K závlaze jsou použity kapkovací hadice s příslušnou technologií. Důležitou součástí je mlžící systém fa. Tecnomec. Mlžení vytváří páru, která zahradu v letních měsících příjemně ochladí a zároveň obohatí zvláštními efekty.

Vegetace

Vegetace je tvořena téměř z 95 % travinami. Trávy byly vybrány proto, aby svou lehkostí s neustálým šuměním ve větru spolu s dalšími prvky připomínali tenisovou hru. Travní společenstvo je doplněno o trvalky a cibuloviny.

Druhové složení: Panicum virgatum, Panicum virgatum Shenandoah, Calamagrostis x acutiflora Carl Foerster, Deschampsia caespitosa, Alchemilla mollis, Hemerocallis x hybridus (žluté barvy), Molinia litoralis Skyracer, Narcissus, Crocus,

Travní porost již ve druhém roce po výsadbě byl zapojen.