TITANIUM

Administrativní centrum Titanium, Brno


Zhotovitel: GreenVille service s.r.o.
Autoři projektu: Ing. arch. Michal Kristen
Investor: JRA Estate, a.s.
Realizace: 11/2013 - 4/2014
Rozsah díla: 1 000 m²

Střecha je přístupna veřejnosti v provozní době budovy.