Zelená střecha centra Algatech

Zelené střechy Centra ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni

Investor: Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i

Projekt: Ing. Věra Vokálová (vegetace), A1 spol. s.r.o. (stavební část),

Zhotovitel: Ing. Marek Valenta  (2.–4. etapa)

Další zhotovitelé: UCHYTIL s.r.o. (1. etapa)

Realizace: (2008–2014)

Plocha: 650 m2

Střecha se umístila na 2. místě v kategorii Veřejná zelená střecha v soutěži ZELENÁ STŘECHA ROKU 2017.

 

Zelené střechy u Opatovického mlýna v Třeboni

Zelené střechy se v současné době stávají výrazným reprezentačním, ale i užitným prvkem. Při rekonstrukcích a dostavbách přízemních laboratoří Mikrobiologického ústavu AV ČR, které probíhaly ve čtyřech etapách, brali investoři v potaz nejen skutečnost, že estetický efekt zelené střechy působí velmi pozitivně na své okolí, že střechy zároveň poskytují příznivé prostředí pro život různých druhů hmyzu, ale především fakt, že zabraňují přehřívání interiérů budov, což je při současném trendu vývoje počasí velmi důležitý moment.

 

Dostavby a rekonstrukce přízemních laboratoří podle projektu pražské architektonické kanceláře ABM architekti probíhaly v Třeboni v letech 2008–2014. Investor i projektanti vycházeli ze skutečnosti, že v kancelářských budovách lze díky zeleným střechám snížit nároky na klimatizaci a to až o 75 %. Vegetace na střeše účinně reguluje extrémní teplotní výkyvy v průběhu roku a tím v domě udržuje stálý tepelný komfort. Zelená střecha také díky své retenční schopnosti dokáže pojmout velké množství srážkové vody a vydávat ji do kanalizační sítě postupně. Část vody se také přirozeně odpaří zpět do atmosféry, čímž zelená střecha napomáhá udržet přirozený koloběh vody tam, kde byl lidskou činností narušen. V zelených střechách je tak unikátně propojena moderní architektura s principy udržitelného rozvoje.

Projektanti stavby vymezili prostor pro zeleň, konkrétní skladbu rostlin navrhovala Věra Vokálová. Sortiment třeboňských zelených střech Centra ALGATECH je velmi rozmanitý. Byliny, trávy, rozchodníky a keře tvoří souvislou, dlouhodobě kvetoucí vegetační vrstvu s barevným estetickým efektem. Díky terénním modelacím se zvýšila vrstva substrátu, což umožnilo výsadbu i vzrostlejších keřů. Doplnění intenzivní zeleně a využití výškové variability dřevin přispělo k lepšímu začlenění (respektive zamaskování) technologických prvků na střechách.  Díky různorodé vegetaci stavba lépe začleněna do okolního prostředí.

Na střeše je rozvedena závlaha. O veškerou vegetaci střechy, jejíž plocha je celkem 650 m2, se stará jedna zaměstnankyně, především ve svém volném čase. Venkovní práce jí ve vegetačním období zaberou v průměru půl hodiny denně. Díky její důkladné je možné obdivovat krásu této střešní zahrady po celý rok, což působí velmi pozitivně jak na zaměstnance, tak i na hosty třeboňského pracoviště.