Zelená střecha podzemního parkoviště Campus

Zelená střecha podzemního parkoviště – Campus Science Park-Building C v Brně

Zhotovitel: Gabriel s.r.o

Další zhotovitelé: Hinton, a.s. (generální dodavatel stavby), Stavmat obchodně stavební společnost s.r.o. (subdodavatel dlažeb)

Projekt:  A PLUS a.s. ve spolupráci s Ing. arch. Kristinou Magasanikovou

Investor: White Star Real Estate s.r.o.

Realizace: 4–6/2016

Plocha 1 200 m2

Střecha získala 3. místo v soutěži ZELENÁ STŘECHA ROKU 2017, kategorie veřejná zelená střecha.

 
 
Náměstíčko na střeše podzemního parkoviště

Campus Science Park v Brně vytváří novou městskou čtvrť a komunitu. Komplex se skládá z pěti hlavních zón, kterými jsou kanceláře, obchodní centrum, vysoká škola, fakultní nemocnice a byty se sportovním zázemím. Objekt C obsahuje převážně administrativní prostory. Má osm nadzemních podlaží a dvě podzemní, které zabíhají pod venkovní plochy atrií a přilehlého tzv. archivního náměstí, umístěného převážně na střeše podzemních garáží. Archivní náměstí s vodní plochou tvoří nástupní prostor do budovy. Plocha teras a náměstíčka je tvořena kombinací různých zpevněných ploch – žulové kostky, zámkové dlažby, velkoformátové betonové dlažby, litého betonu. Všechny zpevněné plochy jsou olemovány nerezovým plechem. Na terase v západní části jsou zpevněné plochy doplněné výsadbou vzrostlých stromů, vyšších a nižších keřů, a výsadbou okrasných trav, trvalek a kapradin. Na terase ve východní části je kolem atiky rozprostřen černý kačírek. Výsadbu tvoří stromy, vyšší keře, trvalky a traviny. Kolem schodiště ve vnitrobloku je suchá zídka z břidlice, ve které jsou dva druhy kapradin s bergenií. Podél rampy jsou ukotvena ocelová lanka, ke kterým je vysázen břečťan.

Na obě terasy byl navezen substrát pro intenzivní střešní zeleň, v místě výsadby vzrostlých stromů je vrstva o mocnosti 80 cm, v místě výsadby vyšších keřů 50 cm. Střešní substrát byl na stavbu dopravován foukáním.