Odborná sekce Zelené střechy vznikla na základě společných zájmů členů Svazu zakládání a údržby zeleně v roce 2013.