Členství v evropské federaci EFB

 

Od června roku 2013 jsme členem evropské organizace Europäische Föderation der Bauwerksbegrünungsverbände – EFB.
(the European Federation of Green Roof Associations)

Stali jsme se tak třináctým členem asociace, která sdružuje národní profesní organizace zabývající se zelení na budovách, konstrukcích. Od svého členství očekáváme především možnost získávat nové zkušenosti a nejaktuálnější informace z tohoto progresivně se rozvíjejícího oboru.

Kromě naší organizace sdružuje EFB k 30.9.2013 národní svazy Rakouska, Německa, Švýcarska, Maďarska, Holandska, Dánska, Švédska, Itálie, Polska, Velké Británie, Belgie a Francie.
V roce 2015 jsme hostili zasedání presidia.