Staňte se členy

 

Členy odborné sekce Zelené střechy (ZeS) se mohou stát pouze členové Svazu zakládání a údržby zeleně (SZÚZ).

 

Nejsem zatím členem SZÚZ. Chci se stát členem SZÚZ i ZeS.
PŘIHLÁŠKA [DOC, 1.44 MB] pro všechny typy členství... Vyplněnou a podepsanou ji zašlete na mail info@szuz.cz

 

Jsem členem SZÚZ. Chci se stát i členem ZeS.
PŘIHLÁŠKA [DOC, 1.12 MB] pro všechny typy členství ke stažení... Vyplněnou ji zašlete na adresu info@szuz.cz

  • Členství v sekci ZeS je řádné (individuální), přidružené, mimořádné a obchodní. 
  • Řádným členem se mohou stát právnické nebo fyzické osoby, které realizují nebo projektují zeleň na konstrukcích a mají sídlo na území ČR nebo SR.
  • Přidruženým členem se mohou stát instituce a organizace, které nemají podnikatelský charakter, mají o členství zájem a jejichž členství bude sekci ku prospěchu – např. výzkumná pracoviště, školy, apod.
  • Mimořádným členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která splňuje podmínky řádného člena a má sídlo mimo území ČR a SR.
  • Obchodním členem se mohou stát firmy, které vyrábějí nebo dodávají materiály, výrobky a služby pro realizaci zeleně na konstrukcích.
     

PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD [PDF, 390.97 kB]