Tisková zpráva: Plocha střech pokrytých vegetací se v České republice rozrůstá

 

Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu

Střechy pokryté vegetací, neboli zelené střechy, patří mezi významná adaptační opatření na změnu klimatu. Mají řadu funkcí a pozitivních přínosů nejen pro vlastníky a uživatele dané nemovitosti, ale také pro široké okolí. Zelené střechy patří mezi tzv. přírodě blízká opatření využívající zelenou infrastrukturu. Svou nezastupitelnou roli mají především v hustě zastavěných územích měst, kde se nachází minimum zeleně. Vegetace zelených střechy mimo jiné zadržuje vodu, má tepelně izolační funkci, čímž se snižují náklady na chlazení budov a v omezené míře i na jejich vytápění, ukládá kysličník uhličitý a zachycuje škodlivé látky z ovzduší. Zeleň plní i estetickou funkci. Poskytováním tohoto širšího spektra přínosů se zelené střechy liší od opatření založených na šedé infrastruktuře, která mají povětšinou technickou povahu a plní pouze základní funkci.

Zelené střechy byly v České republice dlouho vnímány spíše jako estetická než funkční záležitost. Současné problémy v důsledku klimatických změn a jejich působení na husté zástavby měst a jejich obyvatele však dávají zeleni na budovách nový rozměr. Nedostatečná kapacita kanalizace v době přívalových dešťů, znečištění ovzduší v důsledku zahušťování dopravy, hlučnost, ztráta biodiverzity nebo problém městských tepelných ostrovů jsou některé z výzev, pro které zelené střechy nabízejí řešení.

 

Trh zelených střech v České republice v roce 2017

Na základě informací od členů odborné sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně a dalších informací z trhu jsme vypočítali, že v roce 2017 přibylo na území České republiky 195 000 m² zelených střech, což je ekvivalent plochy odpovídající 18 fotbalovým hřištím nebo 4,3 násobku rozlohy Václavského náměstí. Oproti roku 2016, kdy přírůstek plochy zelených střech činil 130 000 m², se jedná o meziroční nárůst 50 %. V roce 2015 se měření neuskutečnilo a historicky první měření v roce 2014 vyčíslilo meziroční přírůstek na 110 000 m² zelených střech za daný rok.

Stáhněte si tiskovou zprávu v plném znění [PDF, 946.31 kB], vydáno 4.4.2018