ZS jako součást adaptač. opatření na změnu klimatu

Název projektu: Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu
Název programu: Program na podporu projektů NNO - podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2017 (Podprogram A)
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí

 

Nejdůležitější klíčovou aktivitou projektu ZELENÉ STŘECHY JAKO SOUČÁST ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ NA ZMĚNU KLIMATU, který podpořilo Ministerstvo životního prostředí, byla příprava a vydání publikace „Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech. Publikaci připravil autorský kolektiv, prošla jazykovou korekturou, profesionální předtiskovou úpravou a byly vytištěna v nákladu 500 ks. Publikaci si také mohou zájemci stáhnout z webové stránky www.zelenestrechy.info.

Publikace_Zpusoby systemove podpory 1_BARVA WEB-page-001

 

Druhou aktivitou bylo uspořádání konference „Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu. Konference se konala 14. září 2017 v Plzni jako součást LANDSCAPE FESTIVAL PLZEŇ 2017. Zúčastnilo se jí 60 účastníků – zástupců státní správy a samosprávy, projektantů, realizačních firem.

20170914_164652 20170914_134503

 

Důležitou klíčovou aktivitou projektu bylo zpracování oponentních posudků dokumentu Vegetační souvrství zelených střech – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu, který vydala odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně v roce 2016.  Byly vypracovány dva nezávislé oponentní posudky včetně konkrétních připomínek a doporučení, které vytvářejí základní předpoklady pro aktualizaci Standardů v roce 2018.

Publikace Standardy

 

Součástí projektu bylo uspořádání čtvrtého ročníku soutěže Zelená střecha roku. Hodnocení soutěže odbornou porotu se uskutečnilo 13.-14. června 2017. Výsledky byly vyhlášeny v rámci konference „Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu“ 14. září 2017 v Plzni. Do soutěže se v roce 2017 přihlásilo jedenáct soutěžních děl. Odborná porota ocenila čtyři díla v každé kategorii, což dokazuje zvyšující se kvalitu objektů využívajících příznivých účinků vegetace na střechách.

Zelena strecha_Vyhlaseni-page-001  _DSC7449

 

 

Šestou aktivitou projektu byla prezentace tématu „Zelené střechy jako možné adaptační opatření na změnu klimatu“ na veletrzích Střechy Praha (PVA  9. –11. února 2017) a  FOR ARCH Praha: (PVA 19. – 23. září 2017). Na veletrzích jsme distribuovali letáky podávající základní informace o přednostech zelených střech a poskytovali poradenskou službu ve stánku.

16486910_1247997271959661_1103153451429937639_o 16700599_1248382975254424_4153697736049756124_o

 

 

Součástí projektu bylo v neposlední řadě i administrování a obsahové naplňování webové stránky www.zelenestrechy.info. Na počátku roku 2017 bylo na této webové stránce 17 931 unikátních návštěv (návštěvy celkem 32 921), na konci roku 2017 dosahoval počet unikátních návštěv 44 629 (návštěvy celkem 61 660). Z této webové stránky je možné přejít na profil Zelené střechy na Facebooku. Tento profil slouží především k výměně informací, upozorňování na zajímavé akce a projekty. Na začátku roku 2017 měl FB 350 sledujících, na konci roku 2017 579 sledujících.