Název projektu: Zelenestrechy.info - webový informační portál pro ozeleňování střech

Název programu: Program na podporu projektů NNO pro rok 2018 - podprogram A

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí

 

HLAVNÍ CÍLE
- zvýšit informovanost veřejnosti, odborných kruhů i státní správy o významu, navrhování, provádění a údržbě zelených střech
- soustředit informace týkající se navrhování, provádění a údržby zelených střech na webovém informačním portálu a dát je k dispozici odborné i široké veřejnosti 
- shromáždit pozitivní příklady ozeleňování budov v ČR a seznámit s nimi odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím webového informačního portálu

DÍLČÍ CÍLE
Projekt "Zelenestrechy.info" je pokračováním projektů "Zelené střechy – zdravé prostředí do měst I. a II.", projektu "Zelené střechy – naděje pro budoucnost"  a "Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu“ realizovaných v letech 2014–2017. Dílčí cíle projektu tedy navazují na aktivity v předcházejících letech, a jsou následující:


1) Vytvoření nových webových stránek www.zelenestrechy.info, jejichž architektura bude odpovídat současným technologickým možnostem a požadavkům.
2) Naplnění stránek relevantním a ověřeným obsahem.
3) Aktivní využívání platformy „Zelená střecha“ na sociálních sítích.
4) „Zelená  střecha roku 2018“ –  uspořádat 5. ročník soutěže Zelená střecha roku a zajistit publicitu výsledků soutěže.
5) Uspořádat konferenci na téma Zelené střechy jako součást sídelní zeleně.