Akce v roce 2013

Workshop Praha 23.10.2013

 

                          

“Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon”

UHI - URBAN HEAT ISLAND project

Local working group workshop in Prague

TEPELNÝ OSTROV MĚSTA V PRAZE A URBANISTICKÉ METODY JEHO ZMÍRŇOVÁNÍ

“Urban heat island in Prague and urban planning methods for its mitigation”

Za naši sekci Zelené střechy přednášela Ing. Jitka Dostálová


Místo konání: Staroměstská radnice,  Velký radniční klub, Staroměstské náměstí, Praha 1

Program / Agenda

23 October 2013

09:30 – 09:45 Registrace účastníků / Registration

09:45 – 10:00 Uvítání a slavnostní zahájení / Welcome speech, Tomas Ctibor, Director, URM Prague, tbc

10:00 – 10:15 Základní informace o projektu UHI / General overview of UHI project, Maria Kazmukova, URM Prague

10:15 – 10:30 Co víme o tepelném ostrovu Prahy?/ What we know about the urban heat island in Prague? Michal Žák, Pavel Zahradníček, Petr Skalák, CHMI

10:30 – 10:45 Modelování interakcí mezi UHI, změnou klimatu a kvalitou ovzduší / On the modelling assessment of interactions between UHI and climatechange including air quality, T. Halenka T.P. HuszarM. Belda, Department of meteorology and environmental protection, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, K. Zemankova (2), LATMOS, IPSL, Paris, France

10:45 – 11:00 Tepelný ostrov města v regionu Veneto a jeho zmírňování / UHI – urban heat island and its mitigation in the Veneto region, Pierpaolo Campostrini, CORILA, Venezia

11:00 – 11:30 Přestávka na kávu / Coffee break

11:30 – 11:45 Zmírňování UHI v územním plánování v Pilotní oblasti 2 – Severní nádraží Vídeň, UHI mitigation at urban planning of the Pilot Area 2 Nordbahnhof Vienna, Juergen Preiss MA22, Municipality of Vienna

11:45 – 12:00 Modelování účinků UHI v Pilotní oblasti 2 – Severní nádraží Vídeň. Modelling activities for UHI mitigation at the Pilot Area 2 – Nordbahnhof in Vienna, Kristine Kiesel, Technische Universtat Vienna, tbc

12:00 – 12:15 Tepelný ostrov města v rozvojových oblastech ve Štuttgartu/ UHI mitigation at the Pilot Areas in Stuttgart, Ulrich Reuter, Municipality of Stuttgart, tbc

12:15 – 12:30 Intergace klimatických aspektů do územního plánování ve Freiburgu/ Integration of climate issues in urban planning – the example of Freiburg, Andreas Matzarakis, University of Freiburg

12:30 – 12:45 Pilotní akce 1 projektu UHI v Praze – Legerova ulice/ Pilot Action 1 in Prague – Legerova street, Dominik Aleš, ÚRM Praha

12:45 – 13:00 Modelování vlivu stromů na rozptyl znečištění a na teplotu v uličním kaňonu / Modelling of effects of trees on pollution dispersion and street canyon temperatures, Vladimír Fuka, Department of meteorology and environmental protection, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague

13.00 – 13:15 Pilotní akce 2 projektu UHI v Praze – Rozvojové území Bubny. / Pilot Action 2 in Prague – Bubny Area, Ondřej Zemánek, Josef Morkus, Jan Flegl, ÚRM Praha

13:15 – 13:30 Diskuze / Discussion

13:30 – 14:00 Oběd / Lunch break

14:00 – 14:15 Modelování kvality ovzduší v podmínkách městského tepelného ostrova / Air quality modelling under conditions of UHI, Jan Karel, Radek Jareš, ATEM Praha, Jaroslav Resler, Kryštof Eben, Pavel Jurus FD ČVUT

14:15 – 14:30 Zelené střechy a stěny - významný potenciál v urbanismu a architektuře, jejich vliv na mikroklima. / Green roofs and green walls implementation and their effects, Karel Slanský, URM Praha, Jitka Dostálová, SZÚZ sekce Zelené střechy, Brno

14:30 – 14:55 Diskuze / Discussion

14:55 – 15:00 Závěr jednání / Closing remarks and conclusion

15:00 - 16.00 Exkurze na ukázku zelené střechy v Praze, místo bude upřesněno později / Excursion to a model of the green roof in Prague, venue tbc.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF www.central2013.e
 

Odborná přednáška

Dne 18. listopadu 2013 od 18hod se v prostorách sídla asociace Zelený kruh uskuteční přednáška s názvem Zelené střechy ve městech. O pozitivním vlivu zelených střech i fasád na klima v městském prostředí bude přednášet místopředseda naší sekce pan Josef Vokál.

 

 

Praktické dílny

V rámci projektu Zahradnická perspektiva - profesní vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně, jsme ve dnech 12.-16. srpna 2013 uskutečnili již třetí ročník praktické dílny "Střešní zahrady".

Dílna byla zahájena Bc. Josefem Vokálem, který přítomné uvedl do obecné problematiky střešních zahrad a v odpoledním bloku pokračoval seznámením s druhy použitelných izolací, včetně praktických ukázek. Večerní blok byl věnován zeleni na konstrukcích pod vedením Ing. Ivany Řehákové. Druhý den zahájila přednáška Ing. Jitky Dostálové na téma Dešťová voda a její retence v zelených střechách. Následovaly přednášky na téma extenzivních a intenzivních střech v podání pana Bc. Josefa Vokála a Ing. Tomáše Gabriela, se zaměřením na jejich vlastní praktické zkušenosti. Odpolední blok byl věnován praktickým ukázkám hydroizolací.
Středeční den začal praktickou dílnou pod vedením Ivice Nadj a Ing. Ivany Řehákové. Po obědě přednášel Ing. Eduard Chvosta o netradičních rostlinných druzích, které jsou vhodné do našich podmínek na střešní zahrady a navázal exkurzí v Pražské botanické zahradě v Troji, kde byli účastníci obeznámeni s pozitivními i negativními ukázkami realizace střešních zahrad.
Ve čtvrtek dopoledne probíhala opět praktická dílna pod vedením pana Ivice Nadj, v průběhu které si účastníci prakticky osvojili veškeré dovednosti získané od začátku týdne, zejména zhotovení dlažby na rektifikačních podložkách, horkovzdušné spojení – výrobu hydroizolace pro zelenou střechu, instalaci hydroizolace na přilehlých konstrukcích, instalace geotextílií, hydroakumulačních a drenážních prvků, transport střešního substrátu na zhotovovanou střechu, osázení střechy sukulentními rostlinami včetně zajištění proti vodní a větrné erozi.
Pan Aleš Kurz a Vladimír Horský se podělili o své zkušenosti s ozeleněním střech v rámci realizačních firem. Ve odpoledním bloku byli účastníci seznámeni s použitelnými druhy střešních substrátů včetně jejich fyzikálních a chemických vlastností RNDr. Františkem Šrámkem a Martinem Dubským. Ve večerním bloku seznámila přítomné Eva Novozámská s užitím mechů na zelených střechách. Pátek byl věnován odborné exkurzi na již zrealizovaná díla. Průběžně po celou dobu dílen byly vystaveny materiály pro realizaci zelených střech, např. hydroizolace, tepelné izolace, různé druhy střešních vpustí a jejich nástaveb.


Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

FOTOGALERIE  z uplynulých ročníků  


Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze

Mezinárodní kongres zelených střech

Ve dnech 13.-15.5.2013 se v německém Hamburku konal 3. mezinárodní kongres o zelených střechách. Pořadatelem akce byla IGRA (International Green Roof Association) a záštitu nad kongresem převzalo Německé Ministerstvo dopravy, stavebnictví a urbanizmu. Program byl zaměřený na úlohu a trendy zelených střech v udržitelném rozvoji a s tím související projekty architektury a urbanizmu v celosvětovém měřítku.
Významná část kongresu byla věnována významu zelených střech při zadržování srážkové vody. Tématu podpory zelených střech ze strany státní správy, měst a obcí byl věnován i celý odpolední workshop, na kterém přednášející z Německa, Dánska, Rakouska a USA hovořili o způsobech a důvodech, proč jejich města a státy rozvoj a budování zelených střech podporují. Součástí kongresu byla i jednodenní exkurze s prohlídkou některých zajímavých zelených střech a budov v Hamburku a okolí.

Kongresu se zúčastnilo cca 250 účastníků ze 43 zemí celého světa. Z toho bylo 18 zemí mimoevropských, např. 6 z Jižní Ameriky, 6 asijských, samozřejmě nechyběla ani Austrálie, Kanada a USA. Nejpočetněji byla zastoupena Evropa a naopak za nejexotičtější lze považovat účast zemí jako Kuvajt, Írán, Nepál a Myanmar. 40 přednášejících bylo rovněž z celého světa.

Z uvedeného je vidět, že se jednalo o událost celosvětového významu a je dobře, že na ní nechyběla ani Česká republika. Za sekci „Zelené střechy“, založenou v dubnu 2013 při Svazu zakládání a údržby zeleně ji zde reprezentovali předsedkyně sekce, Ing. Jitka Dostalová a místopředseda, Bc. Josef Vokál.

Cílovou skupinou kongresu byli lidé, zabývající se profesně problematikou zelených střech, současnými trendy, technologiemi a směry. To znamená architekti, urbanisté, projektanti a zahradní architekti, zástupci měst, obcí, developeři, organizace z oblasti ochrany životního prostředí, regionálního rozvoje, vodohospodářství a samozřejmě osoby a firmy zabývající se vlastní realizací zelených střech a střešních zahrad.

Důležitou informací, v duchu které se nesl celý kongres, bylo to, že současným trendem architektury a urbanizmu je maximální využití střech jako živých, zelených, zdravých a esteticky ztvárněných ploch pro pobyt osob, odpočinek, relaxaci, volnočasové a jiné aktivity. Obecně známé vlastnosti zelených střech, jako zlepšení mikroklimatu, ochlazování prostředí v horkých letních dnech, snížení prašnosti a hluku, zvýšení biodiverzity, ochrana hydroizolace aj., které platí i pro extenzívní zelené střechy, samozřejmě platí i zde. Významná je však přidaná hodnota intenzívních zelených střech, kterou je možnost aktivního využití střešních ploch pro veřejnost. Ta se uplatňuje především v centrech měst, kde díky stávající hustotě zástavby a dalšímu zahušťování představuje velice efektivní možnost, jak využít stejnou půdorysnou plochu velice efektivně a několikanásobně a zároveň tím významně přispět ke zkrášlení a ochraně životního prostředí. To je také jeden z důvodů, proč města a obce např. v Německu, Dánsku, Velké Británii, USA ale také např. v Singapuru ozeleňování budov nejen vyžadují, ale také finančně podporují.

Úžasný projekt prezentoval např. dánský architekt, Jakob Lange (Bjarke Ingels Group). Navrhl vybudování lyžařského svahu na spalovně odpadků. Nakonec, kde jinde, když nejvyšší hora Dánska má jen něco málo přes 100m? Proč nevyužít vysokou a nechtěnou budovu ku prospěchu obyvatel? Lyžařský výtah přiléhá ke komínovému tělesu a svah se vine v zatáčkách dolů. To, že se pod silným násypem zeminy skrývá nevábná spalovna, nikoho neruší.

Další krásné až skoro neuvěřitelné projekty prezentovali i ostatní přednášející. S klimatem a architekturou v Singapuru má Česko společného jen velice málo, o to úchvatněji působila přednáška architekta Wong Mun Summa (Singapur). Střešní zahrady na mezipodlažích mrakodrapu, 100metrová vertikální zahrada a podobné projekty. Nejedná se přitom o luxusní výstřelky. Singapur má vysokou hustotu obyvatelstva a vláda proto ozeleňování budov a využití střech jako střešních zahrad vyžaduje a podporuje. U jmenovaných projektů bylo rovněž zdůrazněno, že navzdory tropickému klimatu se klimatizace těchto budov využívá minimálně, neboť jsou v souladu s principy udržitelnosti navrženy tak, aby maximálně využívaly přirozené cirkulace vzduchu a chladivého účinku vegetace.

Druhým důležitým tématem, které prolínalo celým kongresem, byla úloha zelených střech v akumulaci srážkové vody a ochraně před lokálními záplavami při přívalových deštích. Jak uvedla Hanna Bornholdt z magistrátu města Hamburk, má samotný Hamburk s takovými událostmi dostatek neblahých zkušeností, a proto město podporuje zřizování zelených střech padesátiprocentní slevou na stočném za odvádění dešťové vody do kanalizace. Záměrem města je zvýšení této podpory až na 90%. Podobný přístup má i Dánsko, jak vyplynulo z příspěvku Dorthe Römö z magistrátu Kodaně.

Dá se říci, že tři dny v Hamburku nabité informacemi z celého světa byly cennou možností poznat spoustu zajímavých osobností, názorů a pohledů a také byly velikou inspirací v tom, kam se ubírá svět a jak s ním dokážeme držet krok. Věříme, že nezůstaneme pozadu!

 

FOTOGALERIE

odborná exkurze - Wohldorf-Ohlstedt
odborná exkurze - Wohldorf-Ohlstedt
odborná exkurze - Wohldorf-Ohlstedt
odborná exkurze - Wohldorf-Ohlstedt
odborná exkurze - Wohldorf-Ohlstedt
odborná exkurze - Wohldorf-Ohlstedt
odborná exkurze - Steinreye, Hamburg, Daycare centre
odborná exkurze - Steinreye, Hamburg, Daycare centre
odborná exkurze - Steinreye, Hamburg, Daycare centre
odborná exkurze - Steinreye, Hamburg, Daycare centre
odborná exkurze - Hamburg, rezidenční komplex
odborná exkurze - Hamburg, rezidenční komplex
odborná exkurze - Hamburg, rezidenční komplex
odborná exkurze - Hamburg, rezidenční komplex
Mezinárodní kongres zelených střech
Mezinárodní kongres zelených střech
Mezinárodní kongres zelených střech
Mezinárodní kongres zelených střech
Unilever Haus, Strandbad, Hamburg
Unilever Haus, Strandbad, Hamburg
Unilever Haus, Strandbad, Hamburg
Unilever Haus, Strandbad, Hamburg
Unilever Haus, Strandbad, Hamburg
Unilever Haus, Strandbad, Hamburg
Hamburger Haus des Landschaftsbaus, Hellergrund, Hamburg
Hamburger Haus des Landschaftsbaus, Hellergrund, Hamburg
Hamburger Haus des Landschaftsbaus, Hellergrund, Hamburg
Hamburger Haus des Landschaftsbaus, Hellergrund, Hamburg
Hamburger Haus des Landschaftsbaus, Hellergrund, Hamburg
Hamburger Haus des Landschaftsbaus, Hellergrund, Hamburg
Hamburger Haus des Landschaftsbaus, Hellergrund, Hamburg
Hamburger Haus des Landschaftsbaus, Hellergrund, Hamburg
Vnitroblok bytového domu Max-B, Max Brauer Allee, Hamburg
Vnitroblok bytového domu Max-B, Max Brauer Allee, Hamburg
Škola Gorch-Fock-Schule, Karstenstraße, Hamburg
Škola Gorch-Fock-Schule, Karstenstraße, Hamburg
Škola Gorch-Fock-Schule, Karstenstraße, Hamburg
Škola Gorch-Fock-Schule, Karstenstraße, Hamburg
Škola Gorch-Fock-Schule, Karstenstraße, Hamburg
Škola Gorch-Fock-Schule, Karstenstraße, Hamburg
Škola Gorch-Fock-Schule, Karstenstraße, Hamburg
Škola Gorch-Fock-Schule, Karstenstraße, Hamburg
Škola Gorch-Fock-Schule, Karstenstraße, Hamburg
Škola Gorch-Fock-Schule, Karstenstraße, Hamburg

Ustavující shromáždění

Dne 10.4.2013 se uskutečnilo ustavující shromáždění sekce Zelených střech, kterého se zúčastnili zástupci devatenácti zakládajících firem.

FOTOGALERIE

 

Ustavující shromáždění
Ustavující shromáždění
Ustavující shromáždění
Ustavující shromáždění
Ustavující shromáždění
Ustavující shromáždění
Ustavující shromáždění
Ustavující shromáždění
Ustavující shromáždění
Ustavující shromáždění
Ustavující shromáždění
Ustavující shromáždění
Ustavující shromáždění
Ustavující shromáždění
Ustavující shromáždění
Ustavující shromáždění