Standardy pro zelené střechy, Praha 21.9.

Na odborném semináři se účastníci seznámí s dokumentem Vegetační souvrství – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu, který vydala odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. Tento dokument je prvním uceleným standardizovaným dokumentem v oblasti projektování a výstavby zelených střech.

Seminář se koná jako doprovodná akce veletrhu FOR ARCH.

 

Datum konání: čtvrtek, 21.09.2017 12:30 - 15:00

Místo konání: PVA EXPO Praha Letňany, Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 1

Vstupné: 490 Kč + 21 % DPH, Členové Svazu zakládání a údržby zeleně a studenti: 370 Kč + 21 % DPH

 

Na odborném semináři se účastníci seznámí s dokumentem Vegetační souvrství – standardy pro navrhování, provádění a údržbu, který vydala odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. Tento dokument je prvním uceleným standardizovaným dokumentem v oblasti projektování a výstavby zelených střech. Jako legislativní oporu jej akceptovalo i MŽP spolu se Státním fondem životního prostředí ČR ve výzvě Nová zelená úsporám. Vedle stávající dotační nabídky pro rodinné a bytové domy se program Nová zelená úsporám nově rozrůstá o dotace na budování zelených střech.  Na zelené střechy je poskytována podpora ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy. Podmínkou pro přiznání dotace je navržení objektu v souladu s výše uvedenými standardy.

 

Program:

12.20 | prezence účastníků

12.30 – 13.30 | VEGETAČNÍ SOUVRSTVÍ ZELENÝCH STŘECH – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu

                          Přednášející: Ing. Jitka Dostalová, předsedkyně Rady sekce Zelené střechy, spoluautorka Standardu, Ing. Samuel Burian, autorizovaný krajinářský architekt, spoluautor Standardu

Publikace je prvním uceleným materiálem, který standardizuje navrhování, provádění a údržbu zelených vegetačního souvrství zelených střech. V jednotlivých kapitolách jsou popsány funkce a působení zelených střech, jejich rozdělení a stavební popis střešní konstrukce pro zelené střechy. Stavební část standardů poskytuje pouze základní informace. Důležité jsou především informace o speciálních požadavcích, které musí být dodrženy při realizaci vegetačního souvrství s ohledem na některé konstrukce plochých střech a materiálové vlastnosti výrobků.  Detailně jsou popsány jednotlivé funkční vrstvy vegetačního souvrství zelených střech a provedení vegetační vrstvy. Standardy uvádějí požadavky na vlastní vegetaci zelených střech včetně výběru vhodných druhů rostlin. Závěrem jsou uvedeny podmínky pro převzetí dokončených zelených střech, požadavky na péči o vegetaci a údržbu zelených střech, a také záruční podmínky. Účastníci obdrží publikaci v tištěné podobě.

 

13.30 – 13.50 | PODPORA VÝSTAVBY ZELENÝCH STŘECH V ČR

                          Přednášející: zástupce Státního fondu životního prostředí ČR

Vedle stávající dotační nabídky pro rodinné a bytové domy se program Nová zelená úsporám nově rozroslt o dotace na budování zelených střech.  Na zelené střechy je poskytována podpora ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy. Podmínkou pro přiznání dotace je navržení objektu v souladu s výše uvedenými standardy.

 

13.50 – 14.30 | MATERIÁLY PRO VEGETAČNÍ SOUVRSTVÍ ZELENÝCH STŘECH

                          Zástupci firem dodávajících materiály pro realizaci vegetačního souvrství zelených střech představí produkty, které odpovídají požadavkům uvedeným v publikaci VEGETAČNÍ SOUVRSTVÍ ZELENÝCH STŘECH. Jedná se o produkty pro funkční vrstvy

(drenážní, hydroakumulační, filtrační, ochrannou a vegetační vrstvu), případně polyfunkční vrstvy či systémově řešená souvrství. Účastníci se také dozví, jaké vlastnosti mají mít substráty vhodné pro vegetační souvrství zelených střech.

 

14.30 – 15.00 | PRAVDA A MÝTY O ZELENÝCH STŘECHÁCH

                       Přednášející: Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně, redaktorka časopisu Inspirace. Přednáška představí desítky úspěšně realizovaných a fungujících zelených střech v České republice, které byly oceněné v soutěži Zelená střecha roku 2014–2017.

 

Účastníci semináře v rámci vložného obdrží publikaci Zelené střechy – naděje pro budoucnost II.

Publikace „Zelené střechy – naděje pro budoucnost II.“ je výsledkem tříleté systematické činnosti odborné sekce Zelené střechy, která při Svazu zakládání a údržby zeleně vznikla v roce 2013. Od roku 2014 pořádá sekce odbornou soutěž „Zelená střecha roku“, díky které může představit publikace dvě desítky kvalitních zelených střech v České republice. Jsou to střechy na vzdělávacích i administrativních objektech, na hotelech, na rodinných domech, střechy intenzivní i extenzivní, soukromé i přístupné veřejnosti. Tyto úspěšné projekty mají být inspirací pro všechny pokrokově smýšlející investory, budoucí i současné majitele budov, představitele státní správy i samosprávy.

Vstupné zahrnuje účast na odborném programu, elektronickou vstupenku opravňující k vstupu na veletrh FOR ARCH, „Standardy“ v tištěné podobě, publikaci Zelené střechy – naděje pro budoucnost, která je součástí projektu Zelené střechy – naděje pro budoucnost II. podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí v roce 2016.

POZVÁNKA [PDF, 861.55 kB] ke stažení

REGISTRACE