Zveme všechny zájemece o zelené střechy na konferenci a slavnostní vyhlášení vítězů letošního ročníku soutěže:
 

Pozvanka_zelene_strechy_2017_akt-page-001

Program konference

BLOK I.      10.00–12.00        

Zelené střechy a jejich celospolečenský ekonomický přínos

Ekonomické hodnocení přínosů zelených střech ve srovnání s náklady na jejich realizaci a údržbu (modelovými příklady jsou rodinný dům v Praze a střechy na garážích administrativního komplexu v Brně).

Přednášející: Ing. Jan Macháč (Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

Intenzivní zelená střecha na konferenčním sále v Otevřené zahradě

Zhodnocení více něž dvouletého měření vodní bilance zelené střechy včetně výparu, vlivu na okolní mikroklima a tepelnou pohodu uvnitř budovy (polointeinzivní zelená střecha o rozloze 460 m2).

Přednášející: Vlastimil Rieger (poradce pro zelené stavění – Nadace Partnerství/Otevřená zahrada Brno)

Zelené střechy v Plzni, příprava realizace na 4. ZŠ

Demonstrační projekt realizace zelené střechy na 4. ZŠ. V Plzni se jedná o unikátní koncept, který ověří možnosti zelených střech a poslouží výchově a vzdělávání v oblasti hospodaření s dešťovou vodou.

Přednášející: Mgr. Kristýna Zýková, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

 

12.15 – 13.30          Přestávka na individuální oběd

BLOK II.         13.30–15.00               

Informace o systémové podpoře zelených střech na příkladech velkých evropských měst

Představení nejběžnějších nástrojů využívaných k podpoře zelených střech ve velkých evropských městech a doporučení pro ČR.

Přednášející: Ing. Pavel Dostal, zástupce odborné sekce Zelené střechy v mezinárodní organizaci EFB

Standardy pro navrhování, provádění a údržbu vegetačního souvrství zelených střech a jejich praktické využití

Vegetační vrstva a vegetace zelených střech, podmínky převzetí a záruční podmínky, péče a údržba.

Přednášející: Ing. Petr Halama, člen Rady sekce Zelené střechy, porotce soutěže Zelená střecha roku

                       

BLOK III.         15.30–17.00

Zelené střechy –  naděje pro budoucnost

Představení nejzajímavějších zelených střech oceněných v soutěži Zelená střecha roku v letech 2014–2016 (administrativní objekty, vzdělávací zařízení, hotely, rodinné domy)

Přednášející: Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně

Zelená střecha roku 2017 – představení soutěžních děl

  • Esence japonské zahrady na střeše – intenzivní zelená střecha na objektu firmy Essens v Brně (přihlašovatel Ing. Jiří Vrbas)
  • Rest room na střeše administrativní budovy Trinity v Brně (přihlašovatel ZAHRADA Olomouc s.r.o.)
  • Náměstíčko na střeše podzemního parkoviště – intenzivní zelená střecha Campus Science Park-Building C v Brně (přihlašovatel Gabriel s.r.o)
  • Zelená střecha Centra Algatech v Třeboni (přihlašovatel Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i.)
  • Extenzivní zelené střechy na rodinných domech (přihlašovatelé Zahradní Architektura Kurz s.r.o., GreenVille service s.r.o., ACRE spol.s r.o.)
  • Mokřadní zelená střecha s kořenovou čistírnou na rodinném domě (přihlašovatel Kořenovky.cz)

 

17.00          Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Zelená střecha roku 2017

 

REGISTRACE na konferenci je možná do 31.8.2017.

 

 

ODBORNÁ SEKCE ZELENÉ STŘECHY PŘI SVAZU ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ
VYHLAŠUJE 4. ROČNÍK SOUTĚŽE ZELENÁ STŘECHA ROKU [PDF, 181.15 kB]

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Proč soutěž Zelená střecha roku?

„Vyžeň přírodu dveřmi, a polezeš za ní oknem“, píše Karel Čapek ve fejetonu Návrat k přírodě. V současnosti každý týden vyženeme z měst, obcí a krajiny hektary trávníků, luk, keře, stromy a na jejich místech postavíme domy, skladiště, nákupní centra, silnice…

Jednou z možností, jak přírodu do měst i krajiny vrátit, je ozeleňování střech. Právě proto vznikla soutěž Zelená střecha roku. Její ambicí je seznámit veřejnost s možností ozeleňování střech budov a jiných stavebních konstrukcí jako součástí udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel.

Proč se do soutěže zapojit?

Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že i v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat.

Co Vám přinese účast v soutěži Zelená střecha roku?

Mediální pozornost

Zelená střecha roku je mediálně sledovaná soutěž. Oceněná díla jsou publikována v časopisech (Inspirace, Střechy-fasády-izolace, ASB, Tepelná ochrana budov) na webových stránkách (www.zelenestrechy.info, www.esb-magazin.cz), sociálních sítích, v rozhlase a televizi.

Záštitu profesionálů

Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, která soutěž Zelená střecha roku pořádá od roku 2014, je profesním svazem sdružujícím odborníky. Také porota soutěže, která přihlášená díla navštíví a zhodnotí, je tvořena odborníky v oblasti projektování a realizaci vegetačního souvrství zelených střech.

Pozitivní image

Společensky odpovědný přístup k životnímu prostředí dnes vzbuzuje respekt.  Soukromé domy se zelenými střechami svědčí o odpovědnosti majitele, bytové domy s obytnými terasami a ozeleněnými střechami jsou první, o které je zájem.  Firemní prostory, kde mohou zaměstnanci o přestávce vyjít na zelenou střechu či terasu, mohou přitahovat pozornost nejen veřejnosti, ale také budoucích zaměstnanců. Lidé totiž chtějí trávit pracovní čas tam, kde se cítí příjemně. Podzemní garáže, na kterých jsou plochy zeleně, zlepšují image měst i obcí.

Certifikát kvality

Odborná porota udělí certifikáty kvality všem dodavatelům přihlášených děl, které budou provedeny v souladu s dokumentem „Standardy pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech“, který vydala odborná sekce Zelené střechy v roce 2016. Tento certifikát kvality mohou firmy využít pro svoje reference.

Užitečné kontakty

Při vyhlašování výsledků soutěže se setkají investoři, projektanti a dodavatelé z různých míst republiky i různé specializace. Získané kontakty je možné využít při dalších investorských, projekčních či dodavatelských aktivitách.

 

PRAVIDLA

Prosím, seznamte se s pravidly letošního ročníku [PDF, 130.41 kB]

 

PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠKA [PDF, 182.59 kB] , PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY [PDF, 110.77 kB]  - textová část.

 

TERMÍNY

Uzávěrka přihlášek: 15.5.2017
(uzávěrka byla prodloužena z 30.4. na 15.5.)

Hodnocení děl přihlášených do soutěže se uskuteční ve dnech 13.-14. června 2017.

Vyhlášení výsledků: 14. září 2017 v Plzni u příležitosti LANDSCAPE FESTIVALU

 

Díla bude hodnotit odborná porota ve složení: 

Ing. Samuel Burian - autorizovaný krajinářský architekt, soudní znalec (ochrana přírody, ekonomika)

Ing. Petr Halama - zahradní architekt a zahradník tělem i duší, majitel firmy DIKÉ ZAHRADY s.r.o., člen SZÚZ a člen Rady odborné sekce Zelené střechy

Zbyněk Ptáček - specialista na střešní substráty a skladu zelených střech

Ing. Petr Vacek - zabývá se minerálními izolacemi kontaktních fasád, podlah, plochých a zelených střech a enviromentální certifikací materiálů a budov

Karel Bulín - technický poradce pro výrobky a systémová řešení skladby zelených střech

 

Zajímá Vás, jaká díla byla oceněná v předešlých ročnících? Nabízíme Vám jejich přehled 2016, 2015, 2014.