Zelená střecha roku 2015

1. MÍSTO

Dílo: Střešní zahrada HOTEL VITALITY

Zhotovitel:  SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o.

Další zhotovitelé: HORMEN CE a.s. - dodavatel osvětlení, SCREEN SERVIS, spol. s r.o. – dodavatel nerezových komunikací, ABEX Substráty, a.s.

- dodavatel substrátů, BYLINY SWIERK – dodavatel rostlin, Kvalitní terasa s.r.o.- dodavatel teras, OPTIGRÜN INTERNATIONAL AG – dodavatel skladby střechy

Autor projektu: Ing. Rudolf Klus

Investor: TENIS HOTEL VITALITY, a.s.2. MÍSTO

Dílo: Redesign administrativní budovy Vinohradská 230

Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

Autor projektu: Ing.  Zdeněk Sendler a Ing. Lýdia Šušlíková

Investor: Vinohradská 230 a.s.3. MÍSTO

Dílo: Zelená střecha na administrativní budově TRANSL ,v.o.s. v Ostravě

Zhotovitel: Ivánek – Zeman, v.o.s.

Autor projektu: Rostislav Ivánek, Ing. Kateřina Slivoníková, Ing. Filip Drastich

Investor: TRANSL, v.o.s.

Čestné uznání

získalo dílo Pobytová zelená intenzivní střecha v Buši

Zhotovitel:  Gabriel s.r.o.

Autor projektu: Ing. Magdaléna Myšková Kaščáková

Investor: Ing. Daniela BrávkováPoslání soutěže Zelená střecha roku

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Chcete přihlást své dílo? Seznamte se s pravidly soutěže.

Přihláška ke stažení Zelená střecha roku 2015

JMENOVÁNÍ POROTY SOUTĚŽE ZELENÁ STŘECHA ROKU 2015

Představenstvo Svazu zakládání a údržby zeleně jmenovalo na základě návrhu Rady sekce Zelené střechy odbornou porotu pro hodnocení soutěže Zelená střecha roku 2015 ve složení:

Ing. Samuel Burian - autorizovaný krajinný architekt, člen ČKA a IFLA, soudní znalec v oborech ochrana přírody a ekonomika
Bc. Josef Vokál – člen Svazu zakládání a údržby zeleně, jednatel firmy ACRE, spol. s r.o.
RNDr. František Šrámek, CSc. - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Odbor šlechtění a pěstebních technologií , odborné zaměření: pěstební substráty, výživa rostlin
Ing. Petr Vacek - Divize Isover ∙ Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., manažer technické podpory
Karel Bulín - Dörken s.r.o., technický poradce