Veřejná zelená střecha

1. místo / Intenzivní zelená střecha na objektu firmy ESSENS v Brně-Líšni

Autorka projektu: Ing. Jana Vrbasová

Zhotovitel:              Ing. Jiří Vrbas – Květ

Investor:                 Essens Networking, s.r.o.

Další zhotovitelé:  Bořivoj Tomeček – závlahy

Realizace:               jaro 2016

Plocha:                   297 m2

 

  _DSC7396    _DSC7449

 

Esence japonské zahrady na střeše

Počátkem roku 2016 otevřela společnost ESSENS v Brně nové moderní sídlo. Nadčasové a reprezentativní zázemí bylo vybudováno tak, aby se zde každý zaměstnanec i návštěvník cítil co nejlépe. K naplnění tohoto záměru bezpochyby přispělo i vybudování pobytové zelené střechy v posledním patře budovy. Vznikl tak příjemný prostor pro jednání s klienty, i pro setkávání zaměstnanců při neformálních akcích.

Autorka projektu Jana Vrbasová předložila investorovi dva návrhy řešení, které se lišily především ve složení rostlinného materiálu. První z nich byl pracovně nazván „zatopený lom“ a základními stavebními kameny byly břízy, borovice, třtiny, kostřavy, břidlice. Druhá varianta – „japonská inspirace“ – zvítězila, neboť investor je vášnivým pěstitelem bonsají.

Zelenou střechu je možno rozdělit na tři části. Plocha na severní a jižní straně budovy je vnímána především jako obraz z velkých prosklených prostor interiéru a doplňuje pohled na fasádu budovy při pohledu z ulice. Třetí část na západní straně, na kterou je přímý vstup, je pochozí terasa lemovaná pásem zeleně a doplněna o zeleň v mobilních nádobách.

Jižní část má půdorys obdélníku, na jehož větší ploše byly vytvořeny terénní modelace, které umožnily větší vrstvu substrátu pro výsadbu dřevin. V nejvyšších místech jsou vysazeny borovice a javory. Nižší patro tvoří kulovité zimostrázy a vyšší kostřavy Pokryv je navržen z nízkých kostřav. Barevný akcent dodávají na podzim skupinky sasanek. Jarní aspekt tvoří květy bílých narcisů (Narcissus hybrida). Podél stěny budovy je vybudován vodní kanál obdélníkového půdorysu, jehož dno i okraje zakrývá břidličná štěpka. Voda je  zrcadlem, ve kterém se odráží kompozice rostlin. Osluněná vodní hladina vrhá světelné efekty na strop interiéru. Severní část zelené střechy je navržena obdobně.    

Na západní část budovy navazuje dřevěná terasa, podél které je liniová výsadba třtiny doplněná okrasnými česneky.  Velkorysou terasu doplňují mobilní nádoby, ve kterých jsou vysazeny zakrslé borovice.

 

TECHNOLOGIE PRACÍ

Jako součást stavby byla položena hydroizolace střechy a provedena zátopová zkouška. Na střešní konstrukci byly položeny vrstvy v tomto pořadí: ochranná a separační geotextilie 500 g/m2, kontrolní šachty – odvodňovací profily, drenážní panel tloušťky 25 mm, filtrační geotextilie 200 g/m2, intenzívní střešní substrát, kari sítě v místě výsadby větších dřevin (kotvení stromů), intenzívní střešní substrát (300–1 000 mm). Po obvodu vodních prvků a střechy je vytvořen lem z  břidlice o šířce 25 cm. Substrát a kámen jsou od sebe odděleny zahnutou geotextilií. Vodní koryta jsou plastová a byla vytvořena na zakázku. Čištění vody je zajištěno pískovým filtrem. Stromy jsou ukotveny ke kari sítím za zemní bal. Rostliny byly při výsadbě pohnojeny tabletovým hnojivem a zality. V místě záhonů byla nainstalována kapkovací hadice. Mobilní nádoby antracitové barvy jsou vyrobeny z kvalitního plastu. Mají dvojité dno a jsou vybaveny měřidlem s možností sledování vodní hladiny. 

 

FOTOGALERIE 1. místo
 


2. místo / Zelené střechy Centra ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni

Investor: Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i

Projekt: Ing. Věra Vokálová (vegetace), A1 spol. s.r.o. (stavební část)

Zhotovitel: Ing. Marek Valenta  (2.–4. etapa)

Další zhotovitelé: UCHYTIL s.r.o. (1. etapa)

Realizace: (2008–2014)

Plocha: 650 m2

 

Zelené střechy u Opatovického mlýna v Třeboni

Zelené střechy se v současné době stávají výrazným reprezentačním, ale i užitným prvkem. Při rekonstrukcích a dostavbách přízemních laboratoří Mikrobiologického ústavu AV ČR, které probíhaly ve čtyřech etapách, brali investoři v potaz nejen skutečnost, že estetický efekt zelené střechy působí velmi pozitivně na své okolí, že střechy zároveň poskytují příznivé prostředí pro život různých druhů hmyzu, ale především fakt, že zabraňují přehřívání interiérů budov, což je při současném trendu vývoje počasí velmi důležitý moment.

 

Dostavby a rekonstrukce přízemních laboratoří podle projektu pražské architektonické kanceláře ABM architekti probíhaly v Třeboni v letech 2008–2014. Investor i projektanti vycházeli ze skutečnosti, že v kancelářských budovách lze díky zeleným střechám snížit nároky na klimatizaci a to až o 75 %. Vegetace na střeše účinně reguluje extrémní teplotní výkyvy v průběhu roku a tím v domě udržuje stálý tepelný komfort. Zelená střecha také díky své retenční schopnosti dokáže pojmout velké množství srážkové vody a vydávat ji do kanalizační sítě postupně. Část vody se také přirozeně odpaří zpět do atmosféry, čímž zelená střecha napomáhá udržet přirozený koloběh vody tam, kde byl lidskou činností narušen. V zelených střechách je tak unikátně propojena moderní architektura s principy udržitelného rozvoje.

Projektanti stavby vymezili prostor pro zeleň, konkrétní skladbu rostlin navrhovala Věra Vokálová. Sortiment třeboňských zelených střech Centra ALGATECH je velmi rozmanitý. Byliny, trávy, rozchodníky a keře tvoří souvislou, dlouhodobě kvetoucí vegetační vrstvu s barevným estetickým efektem. Díky terénním modelacím se zvýšila vrstva substrátu, což umožnilo výsadbu i vzrostlejších keřů. Doplnění intenzivní zeleně a využití výškové variability dřevin přispělo k lepšímu začlenění (respektive zamaskování) technologických prvků na střechách.  Díky různorodé vegetaci stavba lépe začleněna do okolního prostředí.

Na střeše je rozvedena závlaha. O veškerou vegetaci střechy, jejíž plocha je celkem 650 m2, se stará jedna zaměstnankyně, především ve svém volném čase. Venkovní práce jí ve vegetačním období zaberou v průměru půl hodiny denně. Díky její důkladné je možné obdivovat krásu této střešní zahrady po celý rok, což působí velmi pozitivně jak na zaměstnance, tak i na hosty třeboňského pracoviště.

 

FOTOGALERIE 2. místostav před realizací
stav před realizací

V letošním ročníku byla udělena dvě třetí místa.

3. místo / Střešní zahrada administrativní budovy Trinity, Brno

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Projekt: Ing. Radek Pavlačka – ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Investor: Vodička, a.s.

Realizace: 2012

Plocha: 271 m2

 

Rest room na střeše administrativní budovy Trinity v Brně

Na střeše administrativní budovy na ulici Trnitá v Brně vznikla společná obytná střešní zahrada sloužící zaměstnancům firem, které mají v budově pronajaté kanceláře. Slouží jako společenský prostor i prostor pro relaxaci. Zaměstnanci sem chodí kouřit, vypít si kávu, nasvačit se, či jenom si tak posedět a zapřemýšlet. 

Přáním investora bylo vytvořit prostor k aktivnímu užívání, který by se vyznačoval pestrostí květin a byl pro své uživatele atraktivní po celý rok. Na střeše je umístěna řada technologických objektů, které autor projektu střešní zahrady Radek Pavlačka přijal jako součást kompozice a zároveň je maximálně potlačil. Polygony záhonů a střepovitost tvarů a rozmístění se přizpůsobily chaotickému rozmístění skříní a výduchů. Vzniklo tak „bludiště“ poskytující mnoho zákoutí pro intimní pobyt. Letničkové záhony částečně kontrastují s technickým vzhledem střechy, částečně rezonují svou neučesaností a divokostí s chaosem v kompozici.

Základním materiálem je kortenový plech a umělá terasová prkna TWINSON. Konstrukce střechy je obvyklá, základní mocnost vegetační vrstvy je 20–30cm, místy je kortenovými plechy zvýšena na 40–60cm. Vegetace je založena na kontrastu monotónních trvalkových ploch s barvou modrou a žlutou a divokými letničkovými výsevy v mnoha barvách, v jednotlivých letech se styly pro větší dynamiku zážitku střídají. Vertikály tvoří borovicový háj doplněný stříbrně olistěnou hlošinou úzkolistou.
3. místo/ Zelená střecha podzemního parkoviště – Campus Science Park-Building C v Brně

Investor: White Star Real Estate s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o

Další zhotovitelé: Hinton, a.s. (generální dodavatel stavby), Stavmat obchodně stavební společnost s.r.o. (subdodavatel dlažeb)

Projekt:  A PLUS a.s. ve spolupráci s Ing. arch. Kristinou Magasanikovou

Realizace: 4–6/2016

Plocha 1 200 m2

  

Náměstíčko na střeše podzemního parkoviště

Campus Science Park v Brně vytváří novou městskou čtvrť a komunitu. Komplex se skládá z pěti hlavních zón, kterými jsou kanceláře, obchodní centrum, vysoká škola, fakultní nemocnice a byty se sportovním zázemím. Objekt C obsahuje převážně administrativní prostory. Má osm nadzemních podlaží a dvě podzemní, které zabíhají pod venkovní plochy atrií a přilehlého tzv. archivního náměstí, umístěného převážně na střeše podzemních garáží. Archivní náměstí s vodní plochou tvoří nástupní prostor do budovy. Plocha teras a náměstíčka je tvořena kombinací různých zpevněných ploch – žulové kostky, zámkové dlažby, velkoformátové betonové dlažby, litého betonu. Všechny zpevněné plochy jsou olemovány nerezovým plechem. Na terase v západní části jsou zpevněné plochy doplněné výsadbou vzrostlých stromů, vyšších a nižších keřů, a výsadbou okrasných trav, trvalek a kapradin. Na terase ve východní části je kolem atiky rozprostřen černý kačírek. Výsadbu tvoří stromy, vyšší keře, trvalky a traviny. Kolem schodiště ve vnitrobloku je suchá zídka z břidlice, ve které jsou dva druhy kapradin s bergenií. Podél rampy jsou ukotvena ocelová lanka, ke kterým je vysázen břečťan

Na obě terasy byl navezen substrát pro intenzivní střešní zeleň, v místě výsadby vzrostlých stromů je vrstva o mocnosti 80 cm, v místě výsadby vyšších keřů 50 cm. Střešní substrát byl na stavbu dopravován foukáním.