zelená střecha roku 2018

ODBORNÁ SEKCE ZELENÉ STŘECHY PŘI SVAZU ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ
VYHLAŠUJE 5. ROČNÍK SOUTĚŽE ZELENÁ STŘECHA ROKU [PDF, 267.59 kB] 

zelena strecha roku 2018_rgb

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Proč soutěž Zelená střecha roku?

„Vyžeň přírodu dveřmi, a polezeš za ní oknem“, píše Karel Čapek ve fejetonu Návrat k přírodě. V současnosti každý týden vyženeme z měst, obcí a krajiny hektary trávníků, luk, keře, stromy a na jejich místech postavíme domy, skladiště, nákupní centra, silnice…

Jednou z možností, jak přírodu do měst i krajiny vrátit, je ozeleňování střech. Právě proto vznikla soutěž Zelená střecha roku. Její ambicí je seznámit veřejnost s možností ozeleňování střech budov a jiných stavebních konstrukcí jako součástí udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel.

Proč se do soutěže zapojit?

Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že i v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat.

Co Vám přinese účast v soutěži Zelená střecha roku?

Mediální pozornost

Zelená střecha roku je mediálně sledovaná soutěž. Oceněná díla jsou publikována v časopisech (Inspirace, Střechy-fasády-izolace, ASB, Tepelná ochrana budov) na webových stránkách (www.zelenestrechy.info, www.esb-magazin.cz), sociálních sítích, v rozhlase a televizi. Novinkou letošního roku je prezentace všech přihlášených děl, do doby vyhlášení nového ročníku, na stránkách www.zelenastrecharoku.cz, které budou spuštěny v červnu.

Záštitu profesionálů

Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, která soutěž Zelená střecha roku pořádá od roku 2014, je profesním svazem sdružujícím odborníky. Také porota soutěže, která přihlášená díla navštíví a zhodnotí, je tvořena odborníky v oblasti projektování a realizaci vegetačního souvrství zelených střech.

Pozitivní image

Společensky odpovědný přístup k životnímu prostředí dnes vzbuzuje respekt.  Soukromé domy se zelenými střechami svědčí o odpovědnosti majitele, bytové domy s obytnými terasami a ozeleněnými střechami jsou první, o které je zájem.  Firemní prostory, kde mohou zaměstnanci o přestávce vyjít na zelenou střechu či terasu, mohou přitahovat pozornost nejen veřejnosti, ale také budoucích zaměstnanců. Lidé totiž chtějí trávit pracovní čas tam, kde se cítí příjemně. Podzemní garáže, na kterých jsou plochy zeleně, zlepšují image měst i obcí.

Certifikát kvality

Odborná porota udělí certifikáty kvality všem dodavatelům přihlášených děl, které budou provedeny v souladu s dokumentem „Standardy pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech“, který vydala odborná sekce Zelené střechy v roce 2016. Tento certifikát kvality mohou firmy využít pro svoje reference.

Užitečné kontakty

Při vyhlašování výsledků soutěže se setkají investoři, projektanti a dodavatelé z různých míst republiky i různé specializace. Získané kontakty je možné využít při dalších investorských, projekčních či dodavatelských aktivitách.

 

PRAVIDLA

Prosím, seznamte se s pravidly letošního ročníku [PDF, 179.59 kB] 

 

PŘIHLÁŠKA

EDITOVATELNÁ PŘIHLÁŠKA [PDF, 239.67 kB] 

EDITOVATELNÁ PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY [PDF, 145.51 kB]   - textová část.

 

TERMÍNY

Uzávěrka přihlášek: 31. května 2018 (uzávěrka byla prodloužena z původního termínu 15.5.2018)

Hodnocení děl přihlášených do soutěže se uskuteční ve dnech 19.-20. června 2018.

Vyhlášení výsledků: 13. září 2018 v Praze u příležitosti LANDSCAPE FESTIVALU Praha 2018

 

Díla bude hodnotit odborná porota ve složení: 

Ing. Samuel Burian
autorizovaný krajinářský architekt, soudní znalec (ochrana přírody, ekonomika).

Zbyněk Ptáček
odborný poradce pro zelené střechy ve společnosti BB COM, specialista na střešní substráty a skladbu zelených střech.

Ing. arch. Josef Hoffmann
manažer technické podpory se zaměřením na tepelně-technické výpočty, vegetační střechy, trvale udržitelný rozvoj a environmentální certifikace budov ve společnosti Saint Gobain Construction products – Isover.

Ing. arch. Marcela Kubů
výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, věnuje se vzdělávání v oblasti zateplování, ochraně zájmů spotřebitelů, tvorbě právních předpisů a technických norem

Ing. Petr Halama
zahradní architekt a zahradník tělem i duší, majitel firmy DIKÉ ZAHRADY s.r.o., člen SZÚZ a člen Rady odborné sekce Zelené střechy.

 

HISTORIE

Zajímá Vás, jaká díla byla oceněná v předešlých ročnících? Nabízíme Vám jejich přehled: