PROČ ZELENOU STŘECHU? 

HLAVNÍ VÝHODY ZELENÉ STŘECHY

 • Ochrana střešní izolace před tepelnými výkyvy, UV zářením a mechanickým poškozením - prodloužení životnosti střešního pláště
 • Zvýšení zvukové izolace pomocí vegetačního souvrství substrátu a omezení pronikání hluku do prostoru pod střechou
 • Zadržování třetiny až poloviny vodních srážek u extenzívních a až 90% u intenzívních zelených střech - možnost úspory při odvádění srážkové vody do kanalizace, příp. při budování retenčních nebo vsakovacích zařízení
 • Zvýšení protipožární odolnosti střechy
 • Zadržování a pozvolné odpařování vodních srážek na zelené střeše přispívá ke zvlhčování a ochlazování okolního prostředí
 • Zvýšení kvality životního prostředí obohacováním vzduchu kyslíkem a vázáním oxidu uhličitého především v městské zástavbě
 • Zelená střecha se stává přirozeným prostředím pro život drobných živočichů, což je žádoucí prvek ekologizace obytného prostředí zejména ve městech
 • Přispívá ke zlepšení mikroklimatu v silně zastavěných oblastech s nedostatkem zeleně - nahrazuje zde částěčně přírodní prvky
 • Estetický účel - zpestření životního prostředí
 • Možnost využití k pobytu osob, k relaxačním a sportovním, příp. komerčním účelům

 

Ukázka realizace firmy Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
Ukázka realizace firmy Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
Ukázka realizace firmy GreenVille service s.r.o.
Ukázka realizace firmy GreenVille service s.r.o.
Ukázka realizace firmy ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Ukázka realizace firmy ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Ukázka realizace firmy Acre s.r.o.
Ukázka realizace firmy Acre s.r.o.
Ukázka realizace firmy ZAHRADY HANYZ s.r.o.
Ukázka realizace firmy ZAHRADY HANYZ s.r.o.
Ukázka realizace firmy Gabriel s.r.o.
Ukázka realizace firmy Gabriel s.r.o.