Šikmé zelené střechy

Šikmé zelené střechy

Při sklonu střechy větším než cca 15° se používají zábrany proti sjíždění vrstev. Tyto zábrany by měly být z trvanlivého netlejícího materiálu, aby sloužily jako opora po celou dobu existence zelené střechy. Vhodné jsou prvky, které jsou na střechu položené volně a opřené buď v okapní části nebo zavěšené shora, příp. přes hřeben. Kotvení zábran do střechy přes hydroizolaci s sebou nese riziko případného zatékání při neodborném provedení.

Šikmé střechy při větším sklonu nelze využít k pobytu a proto by měly být co nejméně náročné na údržbu. Proto se zde většinou využívají varianty extenzívní, buď s čistě rozchodníkovou nebo nanejvýš s luční vegetací.

Při sklonu od cca. 30° je vhodné využít předpěstované vegetační koberce, které zajistí celoplošné pokrytí střechy vegetací už na začátku a chrání plochu před erozí a nebezpečí splavování substrátu při vydatných deštích.

Souvrství šikmých střech je tvořeno zpravidla ochrannou, příp. drenážní textilií nebo smyčkovou rohoží, protiskluzovými zábranami a extenzívním substrátem. Drenážní nopová fólie se u šikmých střech nepoužívá, protože odtok vody je při větším sklonu dostatečný a intenzívní odvodnění je naopak nežádoucí. Vodoakumulační schopnost nopovek ve sklonu rovněž nelze využít.

Údržba šikmých zelených střech odpovídá rozsahem extenzívním plochým střechám, přičemž je třeba věnovat zvýšenou pozornost místům, kde může docházet, příp. dochází k erozi. Důležité je také pamatovat na bezpečnost osob.

 

Ukázka realizací šikmých zelených střech

Ukázka realizace firmy ZAHRADY HANYZ s.r.o.
Ukázka realizace firmy ZAHRADY HANYZ s.r.o.
Ukázka realizace firmy ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Ukázka realizace firmy ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Ukázka realizace firmy Acre s.r.o.
Ukázka realizace firmy Acre s.r.o.
Ukázka realizace firmy Acre s.r.o.
Ukázka realizace firmy Acre s.r.o.