Standardy

Zpracovali jsme standardy „Vegetační souvrství zelených střech“, které stanovují zásady a požadavky pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech, tj. střech s vegetačním souvrstvím. Dokument popisuje různé způsoby ozelenění a rovněž používané materiály a vegetaci. Standardy slouží jako doporučení pro projektanty, investory a zhotovitele zelených střech a staly se závazným dokumentem pro stavbu zelených střech v rámci grantu Nová Zelená úsporám.


Publikace je součástí projektu Zelené střechy-naděje pro budoucnost II. podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Pro stažení standardů klikněte na tento odkaz.

 

Publikace Standardy