Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti
  1. Domů
  2. Formulář zápisu zelené střechy

EVIDENCE REALIZOVANÝCH ZELENÝCH STŘECH V ČESKÉ REPUBLICE

PODPOŘTE ROZVOJ ZELENĚ NA STŘECHÁCH VYPLNĚNÍM DOTAZNÍKU!!!

Střechy, pláště a stropy stavebních objektů mohou být využity jako plochy zeleně s vysoce pozitivním účinkem pro životní prostředí. Přesto jsou stále nedoceněné a opomíjené. Cílem odborné sekce Zelené střechy je podporovat ozeleňování střech a stěn budov. V České republice však neexistují žádné relevantní statistické údaje o tom, jaká je plocha ozeleněných střech a jakého typu tyto střechy jsou.

Tento dotazník slouží ke zjištění počtu a výměry ozeleněných střešních konstrukcí v České republice. Zjišťování současného stavu je jednou z aktivit projektu „Zelené střechy – zdravé prostředí do měst“ podporovaného Ministerstvem životního prostředí České republiky.

Evidence zelené střechy

Základní informace:
Podmínkou pro zaslání publikace na Vámi uvedenou adresu je přidání jednoho objektu se zelenou střechou do Evidence zelených střech v ČR.
UVEĎTE TYP OBJEKTU, NA KTERÉM JE ZELENÁ STŘECHA REALIZOVÁNA:
UVEĎTE JAKÝ JE PŘÍSTUP K OBJEKTU:
Základní informace o stavbě:
UVEĎTE FORMU OZELENĚNÍ A VÝMĚRU ZELENÉ STŘECHY, KTERÁ SE NA OBJEKTU NACHÁZÍ:

(extenzivní střecha = výška souvrství do 20 cm, plošné porosty jsou tvořeny mechy, sukulenty, bylinami a travinami, bez závlahy, s minimálními nároky na údržbu)

(intenzivní střecha = výška souvrství od 15 cm (obvykle max. do 100 cm), porosty jsou tvořeny trávníky, bylinami i dřevinami. Vegetace vyžaduje závlahu a pravidelnou údržbu)

Kdy byla stavba dokončena:
AUTOR PROJEKTU:
ZHOTOVITEL:
INVESTOR:
Doplňující informace:
FOTOGRAFIE ZELENÉ STŘECHY:
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Více o ochraně osobních údajů
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.