Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti
  1. Domů
  2. Mapa zelených střech v ČR
  3. Více informací

Zelená střecha - více informací

Název střechy
Zelená střecha u Velkého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě
Autor projektu
Atelier zahradní a krajinářské architektury – Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Lýdia Šušlíková
Zhotovitel
Ivánek – Zeman, v.o.s.
Investor
Dolní Oblast Vítkovice, sdružení právnických osob
Rok dokončení
2015
Poznámka
Na obdélníkovém půdorysu střechy předsazeného přízemního podlaží, podél „zrcadla“ čelní fasády objektu Světa techniky vznikla Zahrada. Plocha je koncipovaná jako rozvinutý přírodní kompaktní koberec, jehož podstatou je zdůraznění a využití dynamických přírodních změn. Střešní zahrada je rozdělena na 6 částí, tematicky rozdílných. Náměty byly čerpány v přírodě - na výsypkách, haldách, opuštěných kolejových vlečkách, které jsou pro industriální Ostravu typické. Celá plocha zahrady je rozdělena trojicí dřevěných mol. V podélné ose prochází zahradou chodník z nepravidelně rozložených ocelových pororoštů, prosypaných ocelovými zbytky kovovýroby, po okrajích se terén mírně zvedá. Součástí zahrady jsou také štěrky a kameny z godulského pískovce, pocházející z nedalekých lomů. V prostoru jsou osazeny staré kmeny stromů, které rostly v blízkém okolí. Výtvarný návrh řešení byl ovlivněn několika faktory, jedním z nejpodstatnějších byla statická mapa možnosti zatížení střech. Výběr a rozmístění rostlin ve své různorodosti a tematičnosti působí jako kompaktní obraz. Byli vysázeny zahradní kultivary vedle botanických druhů a kuchyňských bylin. Rostliny se budou časem vzájemně doplňovat a prolínat. Zahrada pokvete od února do pozdního podzimu.
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.