Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti
  1. Domů
  2. Mapa zelených střech v ČR
  3. Více informací

Zelená střecha - více informací

Název střechy
WELNESS HOTEL MAXIMUS RESORT V BRNĚ
Autor projektu
Ing. Josef Zapletal
Zhotovitel
Ing. Josef Zapletal
Investor
HOTEL MAXIMUS RESORT
Rok dokončení
2014
Poznámka
Extenzivní ozelenění střech na Střední a Velké sauně hotelu o rozloze 253m2 a 126m2. Jedná se o šikmé střechy o sklonu 27°. Při založení vegetační vrstvy byly využity geobuňky. Zelené střechy nejsou pobytové a mají zde vedle architektonicky-technické zejména ekologickou a estetickou funkci. Hlavním cílem bylo začlenění budov wellness do okolní zeleně, aby bylo vytvořeno klidné nerušené místo k relaxaci. Autorem základní myšlenky zelené střechy je projekční kancelář Arch. Design, s.r.o., jež je projektantem stavby. Technické řešení a druhové složení je výsledkem intenzivní diskuse realizátora zelené střechy Ing. Josefa Zapletala s investorem. Technické složení skladby: Na Hydroizolaci je uložena ochranná geotextilie 300g, na ní v šíři dvou metrů od okraje střechy vododržná drenážní rohož 800g. Na vegetační vrstvu byl využit rošt z geobuněk s roztečí 34x34cm. Rošt z geobuněk je volně položen přes hřeben stavby bez kotvení a zaplněn extenzivním substrátem. Výška geobuněk je 10cm. Vegetace byla sázena do buněk v počtu 20ks/m2 a následně dle požadavku investora přeseta směsí Slunovrat (Agrostis). Na hřebenu střechy je nainstalována závlaha s rozprašovači pro případnou zálivku v době extrémního sucha. Sortimentální složení je výsledkem konsensu realizátora a investora střechy. Investor navrhoval pouze trvalkovo-travinné společenstvo, realizátor navrhoval z důvodů udržitelnosti extenzivní ozelenění rozchodníky. Výsledné zastoupení rostlin by mělo zajistit stálý porost, tak aby byla střecha estetická po celý rok a vyhovovat požadavkům investora. Střecha není volně přístupná veřejnosti, pouze hotelovým hostům.
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.