Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti
  1. Domů
  2. Mapa zelených střech v ČR
  3. Více informací

Zelená střecha - více informací

Název střechy
ZELENÁ STŘECHA CENTRA ALGATECH
Autor projektu
Ing. Věra Vokálová (vegetace), A1 spol. s.r.o. (stavební část)
Zhotovitel
Ing. Marek Valenta (2.–4. etapa), další zhotovitelé UCHYTIL s.r.o. (1. etapa)
Investor
Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i
Rok dokončení
2014
Poznámka
Zelené střechy u Opatovického mlýna v TřeboniZelené střechy se v současné době stávají výrazným reprezentačním, ale i užitným prvkem. Při rekonstrukcích a dostavbách přízemních laboratoří Mikrobiologického ústavu AV ČR, které probíhaly ve čtyřech etapách, brali investoři v potaz nejen skutečnost, že estetický efekt zelené střechy působí velmi pozitivně na své okolí, že střechy zároveň poskytují příznivé prostředí pro život různých druhů hmyzu, ale především fakt, že zabraňují přehřívání interiérů budov, což je při současném trendu vývoje počasí velmi důležitý moment. Dostavby a rekonstrukce přízemních laboratoří podle projektu pražské architektonické kanceláře ABM architekti probíhaly v Třeboni v letech 2008–2014. Investor i projektanti vycházeli ze skutečnosti, že v kancelářských budovách lze díky zeleným střechám snížit nároky na klimatizaci a to až o 75 %. Vegetace na střeše účinně reguluje extrémní teplotní výkyvy v průběhu roku a tím v domě udržuje stálý tepelný komfort. Zelená střecha také díky své retenční schopnosti dokáže pojmout velké množství srážkové vody a vydávat ji do kanalizační sítě postupně. Část vody se také přirozeně odpaří zpět do atmosféry, čímž zelená střecha napomáhá udržet přirozený koloběh vody tam, kde byl lidskou činností narušen. V zelených střechách je tak unikátně propojena moderní architektura s principy udržitelného rozvoje.Projektanti stavby vymezili prostor pro zeleň, konkrétní skladbu rostlin navrhovala Věra Vokálová. Sortiment třeboňských zelených střech Centra ALGATECH je velmi rozmanitý. Byliny, trávy, rozchodníky a keře tvoří souvislou, dlouhodobě kvetoucí vegetační vrstvu s barevným estetickým efektem. Díky terénním modelacím se zvýšila vrstva substrátu, což umožnilo výsadbu i vzrostlejších keřů. Doplnění intenzivní zeleně a využití výškové variability dřevin přispělo k lepšímu začlenění (respektive zamaskování) technologických prvků na střechách. Díky různorodé vegetaci stavba lépe začleněna do okolního prostředí.Na střeše je rozvedena závlaha. O veškerou vegetaci střechy, jejíž plocha je celkem 650 m2, se stará jedna zaměstnankyně, především ve svém volném čase. Venkovní práce jí ve vegetačním období zaberou v průměru půl hodiny denně. Díky její důkladné je možné obdivovat krásu této střešní zahrady po celý rok, což působí velmi pozitivně jak na zaměstnance, tak i na hosty třeboňského pracoviště.
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.