Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti
  1. Domů
  2. Mapa zelených střech v ČR
  3. Více informací

Zelená střecha - více informací

Název střechy
ZELENÁ STŘECHA PODZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ CAMPUS
Autor projektu
A PLUS a.s. ve spolupráci s Ing. arch. Kristinou Magasanikovou
Zhotovitel
Gabriel s.r.o
Investor
White Star Real Estate s.r.o.
Rok dokončení
2016
Poznámka
Náměstíčko na střeše podzemního parkovištěCampus Science Park v Brně vytváří novou městskou čtvrť a komunitu. Komplex se skládá z pěti hlavních zón, kterými jsou kanceláře, obchodní centrum, vysoká škola, fakultní nemocnice a byty se sportovním zázemím. Objekt C obsahuje převážně administrativní prostory. Má osm nadzemních podlaží a dvě podzemní, které zabíhají pod venkovní plochy atrií a přilehlého tzv. archivního náměstí, umístěného převážně na střeše podzemních garáží. Archivní náměstí s vodní plochou tvoří nástupní prostor do budovy. Plocha teras a náměstíčka je tvořena kombinací různých zpevněných ploch – žulové kostky, zámkové dlažby, velkoformátové betonové dlažby, litého betonu. Všechny zpevněné plochy jsou olemovány nerezovým plechem. Na terase v západní části jsou zpevněné plochy doplněné výsadbou vzrostlých stromů, vyšších a nižších keřů, a výsadbou okrasných trav, trvalek a kapradin. Na terase ve východní části je kolem atiky rozprostřen černý kačírek. Výsadbu tvoří stromy, vyšší keře, trvalky a traviny. Kolem schodiště ve vnitrobloku je suchá zídka z břidlice, ve které jsou dva druhy kapradin s bergenií. Podél rampy jsou ukotvena ocelová lanka, ke kterým je vysázen břečťan.Na obě terasy byl navezen substrát pro intenzivní střešní zeleň, v místě výsadby vzrostlých stromů je vrstva o mocnosti 80 cm, v místě výsadby vyšších keřů 50 cm. Střešní substrát byl na stavbu dopravován foukáním.
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.