Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti
  1. Domů
  2. Mapa zelených střech v ČR
  3. Více informací

Zelená střecha - více informací

Název střechy
NH Collection Olomouc congress
Autor projektu
Ing. Radek Pavlačka, ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Zhotovitel
ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Investor
GEMO OLOMOUC, s.r.o.
Rok dokončení
2012
Poznámka
Většina výsadeb zde byla navržena mimo přírodní rostlý terén. Tomu odpovídá i vhodně zvolená technologie pro vegetační střechy téměř na celé stavbě. Podle způsobu užívání střešních ploch, byl zvolen typ vegetační střechy. V místech, kde není standardně zajištěn vstup osob, bylo zrealizováno extenzivní ozelenění s minimálními nároky na údržbu. Zaoblené tvary vegetačních rohoží se sukulenty vystupují z plochy okolního kameniva a vytvářejí tak volné obrazce na střeše kongresu a přednáškových sálů, odkud hosté a návštěvníci mohou z místnosti vstoupit přímo na střechu, která je pro pobyt lidí v těchto prostorách přizpůsobena. Nízká vegetace travních a sukulentních koberců s vyššími travinami, doplněná kamennými ostrůvky s dřevěnými moly, jim tak poskytuje příjemnou regenerační zónu s výhledem na hanáckou metropoli a okolí. Stejně ozeleněnou rampou je možné projít až do prostoru intenzivní střešní zahrady s minigolfem. Plocha minigolfu, zastřešující parkování vozidel, je vytvořena jako intenzivní, staticky náročná střešní zahrada. Výška samotného souvrství je v celkové ploše různorodá a tomu odpovídá i použitá vegetace. Veškerá vzrostlejší zeleň je podpovrchově kotvena proti vyvrácení. Realizované sadové úpravy velmi důmyslně propojují celý areál nejen s okolím hotelu a sousedním sportovním centrem, ale zelené koridory vás volně navedou terénem a stavbou až na samotné střechy budov. Extenzivní střechy nad hlavním vstupem a kuchyní, nádoby na terase restaurace, suchomilné záhony jako přechody mezi intenzivním trávníkem a extenzivní střechou a ostatní ne méně důležité části, jen pomáhají esteticky dotvořit a umocnit zdařilý celek.
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.