Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti
  1. Domů
  2. Mapa zelených střech v ČR
  3. Více informací

Zelená střecha - více informací

Název střechy
Zahrada Panorama
Autor projektu
Petr a Romana Halamovi
Zhotovitel
DIKÉ ZAHRADY s.r.o., Petr a Romana Halamovi
Investor
Soukromý
Rok dokončení
2014
Poznámka
Plánování zelené střechy na rodinném domě bylo od počátku součástí celkového záměru – vybudovat moderní stavbu s využitím maxima dostupných technologických vymožeností současnosti. Výsledný tvar střechy o velikosti 12 x12 m umožňuje využívat částečně i dešťovou vodu, která se ze střechy odvádí ve dvou svodech, vždy v protilehlých rozích, kam je spádovaná příslušná strana střechy. Dešťová voda z poloviny střechy i z veškerých skleníků je svedena do podzemní akumulační jímky o velikosti 20 m³, umístěné pod koupacím jezírkem. Vegetační pokryv tvoří převážně různé druhy rodů Sedum a Sempervivum, v jarních měsících se výrazně uplatňují nízké kosatce Iris pumila. Na střeše rostou také okrasné druhy trav. Daří se zde i mateřídouškám, rostlinám rodu Saxifraga a některým drobným skalničkám. (Střecha se nezalévá a veškerá voda, která se k rostlinám dostane, je pouze z přirozených srážek. Kolem celého obvodu střechy a také kolem komínů a světlíku je obsyp z kačírku. Od schodiště, kterým se na střechu vstupuje, směrem k vyhlídkovému molu je na střeše vybudována cesta z plochých kamenů, díky nimž nezarůstá okružní trasa po obvodu střechy. Střecha bude ještě osazena bezpečnostním zábradlím zhotoveným z lankového systému. Tak se nenaruší výhled na malebné okolní panorama Českého ráje.
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.