Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti
  1. Domů
  2. Mapa zelených střech v ČR
  3. Více informací

Zelená střecha - více informací

Název střechy
Ozelenění budovy pro výrobu a služby - extenzivní zelená střecha
Autor projektu
Kateřina Špálová
Zhotovitel
Suita s.r.o.
Investor
INOVA Praha s.r.o.
Rok dokončení
2014
Poznámka
Extenzivní zelená střecha je součástí přístavby výrobní haly a areálu firmy INOVA Praha s.r.o.. Řešená plocha kryje jednopodlažní objekt a je ze tří stran ohraničena dvoupodlažními budovami, z jedné strany je ukončena atikou. Jedná se o extenzivní plochou zelenou střechu obsahující jedenáct druhů rostlin, čtyři světlíky, okapový chodník z praného kačírku u přilehlých zdí a středový střešní žlab, který zelenou plochu dělí podélně. Celková plocha střechy je 127m2, střešní minerální substrát se sazenicemi zabírá 94m2, zbytek plochy je praný kačírek a střešní žlab. Střecha je navržena tak, aby rostliny pokryly celou její plochu. K čemuž by mělo dojít během jedné sezóny, tzn. jednoho roku. V budoucnu je nutná údržba, kdy je potřeba střechu jednou až dvakrát ročně odplevelit od náletové zeleně a na jaře je nutno rostliny přihnojit pomalu rozpustným kombinovaným hnojivem.
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.