Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti
  1. Domů
  2. Mapa zelených střech v ČR
  3. Více informací

Zelená střecha - více informací

Název střechy
Otevřená zahrada
Autor projektu
PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Ing. Adam Halíř (budova), Lucie Komendová M.Sc. (zahrada)
Zhotovitel
Skanska CZ a.s.– zhotovitel celého objektu D
Investor
Nadace Partnerství
Rok dokončení
2010
Poznámka
Celý areál je situován na severním svahu Špilberka v centru Brna. Komplex tvoří dvojice pasivních budov, výuková a přírodní zahrada. V roce 2012 byla postavena pasivní budova s pochozí zelenou střechou s výukovými prvky, která byla dokončena v dubnu 2013. Střešní zahrada je využívána pro veřejnost i výukové programy škol a vzdělávacích zařízení. Díky promyšlenému systému odvodu děšťové vody zadržuje a odvádí srážky pomocí čtyř dešťových svodů do akumulační jímky. Zelená střecha pomáhá udržovat místní mikroklima, a to zvláště když se administrativní budova nachází v centru města. Navíc vegetace na střeše a na stěnách domu nabízí útočiště pro ptáky a hmyz, pomáhá čistit znečistěný vzduch a snižuje odtok vody po silných deštích. Zemina na střeše funguje jako izolace a zejména přes léto zabraňuje přehřívání budovy i okolí. Mocnost půdy je od 20 do 40 cm. Celá střecha je rozdělena na tři segmenty. Středový pás střechy je tvořen trávníkem a trvalkami. Trávník je namíchán ze suchomilných trav, převážně kostřav. Je pochozí a využíván návštěvníky zahrady. Krajní pásy jsou osázeny trvalkami a speciálně namíchanou bylinno-travní směsí (od firmy Agrostis Trávníky, s.r.o.) pro naše podmínky a nejsou pochozí. Vstupní část střechy má mocnost půdy 40 cm a rostlinné druhy rostoucí v této části zahrady nejsou tolik namáhané suchem.
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.