Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti
  1. Domů
  2. Mapa zelených střech v ČR
  3. Více informací

Zelená střecha - více informací

Název střechy
Pobytová zelená intenzivní střecha
Autor projektu
Ing Magdaléna Myšková Kaščáková
Zhotovitel
Gabriel s.r.o.
Investor
Soukromý
Rok dokončení
xx
Poznámka
Střecha domu je navržena jako pobytová zelená intenzivní střecha, která je jako „vystřižený barevný obraz“ položený (v pohledu ze střechy) do krajiny, avšak bez omezení vnímání krajiny dole od domu a příjezdu k domu. Hned vedle výstupu na střechu se nachází dřevěný pobytový rošt. Plocha střechy je navržena jako intenzivní kryt ze suchomilnějších trvalek, travin a nižších keřů. Část plochy je ponechána bez výsadeb, jako kačírková plocha, kudy je umožněn přístup k technickým zařízením na střeše umístěným. Bylinné patro je ze suchomilnějších rostlin. Důraz je kladen na barevnou kombinaci rostlin a jejich textur.
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.