Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti
  1. Domů
  2. Mapa zelených střech v ČR
  3. Více informací

Zelená střecha - více informací

Název střechy
Zelená střecha v podhůří Beskyd
Autor projektu
Lampart - Mec s.r.o.
Zhotovitel
Lampart - Mec s.r.o.
Investor
Soukromý
Rok dokončení
2018
Poznámka
Zelená střecha na rozsáhlém rodinném dvougeneračním domě je částečně extenzivní s trvalkovými patry a lokálně vyvýšený terén s intenzivními prvky (keřové patra). Zelená střecha je vícevrstvá, polointenzivní, založená řízky a vegetativními částmi, výsadbou. Slouží hlavně k začlenění domu do okolní krajiny, aby betonový kruhový monolit moc nevyčníval a zároveň slouží k občasnému pobytu na střeše (nášlapy pobytové plochy). Technické parametry:kořenovzdorná vrstva – Střešní plášťseparační vrstva – Separační ochranná rohož Optigreen RMS 500drenážní vrstva - Drenážní nopová folie Optigreen FKD 40filtrační vrstva – Optigreen filtrační rohož typ 105vegetační vrstva – Extenzivní vegetační substrát Agro CS (Abex substráty), lokálně přimíchaný substrát pro okrasné dřeviny a trávníkový substrát zakládací.vegetace – Keřové patro: Amelanchier, Euonymus; Trvalkové patro: bylinky, okrasné trvalky, traviny; Podrostové extenzivní patro: mix Sedum (řízky)
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.