Základní informaceo zelených střechách obecně
Pro odborníkyprojektanty, architekty, stavitele
Podpora výstavby zelených střechdotační programy, strategie měst
Mapa zelených střechpříklady v České republice
prekryti
  1. Domů
  2. Mapa zelených střech v ČR
  3. Více informací

Zelená střecha - více informací

Název střechy
Administrativní centrum Titanium
Autor projektu
Ing. arch. Michal Kristen
Zhotovitel
GreenVille service s.r.o.
Investor
JRA Estate, a.s.
Rok dokončení
2014
Poznámka
Řešené území se nachází mezi dvěma objekty Administrativního centra Titanium, Brno při ulici Nové sady. Sadové úpravy budou řešeny na nově zbudovaném stropu garáží v 1. podzemním podlaží. Na plochu je vstup ze vstupního foyer objektu a ze zadní části a slouží jako hlavní komunikační a odpočinkový prostor pro nájemníky objektů. Před objektem je navrženo rozšíření plochy pro pěší s cyklostezkou s umístěnou alejí dle požadavku OÚPR.
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.