prekryti
  1. Domů
  2. Partneři
  3. EFB

Od června roku 2013 jsme členem evropské organizace the European Federation of Green Roof Associations – EFB.
Stali jsme se tak třináctým členem asociace, která sdružuje národní profesní organizace zabývající se zelení na budovách, konstrukcích. Od svého členství očekáváme především možnost získávat nové zkušenosti a nejaktuálnější informace z tohoto progresivně se rozvíjejícího oboru.

Rada EFB pracuje ve složení:

Dusty Gedge  (Velká Británie)

Vera Enzi (Rakousko)

Pavel Dostal (Česko)

Paulo Palha (Portugalsko)

 

V roce 2015 jsme hostili zasedání presidia EFB, jehož součástí byla i exkurze po zelených střechách města Brna.

  

About EFB

The founding green roof associations of Austria, Germany and Switzerland established the European Federation of Green Roof and Wall Associations (EFB) in 1997. Since then the following associations have joined: Dutch, Belgian, French, Scandinavian, Hungarian, Italian, Polish, Czech, Portuguese and British associations. As of 2017 there are 16 member associations in EFB. The Federation and its national members actively promote the use of green roofs and green facades throughout Europe. Such technologies are known to provide better quality of life for towns and cities by returning sealed surfaces back to nature.

 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.