prekryti
  1. Domů
  2. Kontakt
  3. Pro média
TZ Plocha zelených střech v roce 2018
TZ Výsledky zelená střecha roku 2019
TZ Zelená střecha roku 2019
TZ Zelená střecha roku 2018
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.