prekryti
  1. Domů
  2. Kontakt
  3. Pro média
Výsledky Zelená střecha roku 2023
Veřejnost vybírá zelenou střechu
Zpráva o trhu zelených střech za rok 2022
TZ Zelená střecha roku 2023
Hlasování ZS roku 2022, cena veřejnosti
Zpráva o trhu zelených střech
Zelená střecha roku 2021- Výsledky
TZ Zelená střecha roku 2021
Hlasování ZS roku 2021, cena veřejnosti
TZ Plocha zelených střech 2019
TZ Zelená střecha roku 2020 - výsledky
Hlasování ZS roku, Cena veřejnosti
TZ Zelená střecha roku 2020
TZ Oceněná díla Zelená střecha roku 2019
TZ Plocha zelených střech v roce 2018
TZ Oceněná díla Zelená střecha roku 2018
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.