prekryti
  1. Domů
  2. Akce
  3. Konference
Zeleň na budovách
Zelené střecha a fasády - trendy a synergie
Zelené střechy - vize budoucnosti
Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel
Zelené střechy jako součást sídelní zeleně 2018
WGIC 2017
EUGIC 2017
ZS jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu
Zelené střechy-naděje pro budoucnost 2016
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.