prekryti
  1. Domů
  2. Akce
  3. Konference
Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel
Zelené střechy jako součást sídelní zeleně 2018
WGIC 2017
EUGIC 2017
ZS jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu
Zelené střechy-naděje pro budoucnost 2016
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.