prekryti
  1. Domů
  2. Akce
  3. Konference
  4. Zelené střechy - vize budoucnosti

Mezinárodní konference

Zelené střechy - vize budoucnosti, 10.9.2020, Praha

Pozvánka [pdf formát]
Registrace účastníků

Vložné: 1 650Kč + 21%DPH
              1 100Kč + 21%DPH - členové SZÚZ a jeho odborných sekcí

Cena zahrnuje odborný program, simultánní tlumočení do českého jazyka, coffeebreak, oběd.

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.