prekryti
  1. Domů
  2. O nás
  3. Vize a mise

Vize a mise


Přáli bychom si, aby se tyto stránky staly inspirací pro všechny pokrokově smýšlející investory, budoucí i současné majitele budov, představitele státní správy i samosprávy. Protože plochu zeleně, kterou ubíráme na zemi, můžeme vrátit na střechách.

Posláním sekce ZeS je:
1.     Podporovat ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel.
2.    Zvyšovat povědomí a informovanost veřejnosti, odborných kruhů i státní správy o problematice zelených střech.
3.    Navazovat spolupráci s odbornými kruhy, úřady, institucemi a zkušebnami a podílet se na vývoji standardů a doporučení pro tento obor. 
4.    Zvyšovat odbornou úroveň členů sekce ZeS v oblasti projektování a budování zeleně na konstrukcích. 
5.    Propagovat činnost sekce ZeS jakož i jejich členských firem prostřednictvím médií, propagačních a jiných materiálů v tištěné i elektronické podobě.
 

   

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.