prekryti
  1. Domů
  2. Akce
  3. Semináře
Zelené střechy v teorii a praxi 2024
Webinář Zelené střechy a statika
Zelené střechy v teorii a praxi
Liberec 22.11.2019
Ostrava 14.11.2019
Brno 12.11.2019
Smart Cities
Standardy
Vertikální zahrady
Zelené střechy jako adaptační opatření na změnu klimatu v MSK kraji
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.