prekryti
  1. Domů
  2. Akce
  3. Semináře
  4. Zelené střechy v teorii a praxi 2024

Srdečně vás zveme na seminář „Zelené střechy v teorii a praxi“, který se uskuteční v úterý, 20. února 2024 v 9.30 – 15.30 v Otevřené zahradě Nadace Partnerství v Brně, Údolní 567/33, 602 00, Brno.

Seminář je určen především pro odbornou veřejnost, projektanty, realizátory, zástupce státní správy a samosprávy. 

Témata

Přednášející

Ing. Jitka Dostalová - předsedkyně Rady Sekce Zelené střechy (2014-2018), spoluautorka standardu Vegetační souvrství zelených střech, autorka knihy Zelené střechy – souhra architektury s přírodou, Ve společnosti GreenVille service s.r.o., realizuje zelené střechy.

Ing. Jana Šimečková - ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně, šéfredaktorka časopisu Inspirace, redakčně spolupracovala na standardu Vegetační souvrství zelených střech a knize Zelené střechy – souhra architektury s přírodou, organizátorka soutěže Zelená střecha roku

Ing. Jiří Mrtka, Ph.D. - člen Rady sekce Zelené střechy, spoluautor standardu Vegetační souvrství zelených střech, jednatel společnosti EKROST s.r.o.

Ing. Pavel Dostal - předseda Rady Sekce Zelené střechy, vicepresident mezinárodní organizace EFB, Spoluautor standardu Vegetační souvrství zelených střech. Jednatel společnosti GreenVille service s.r.o.

Časový harmonogram:

9.00-9.30 prezence

9.30-11.30 I. přednáškový blok I.

11.30-12.30 přestávka na individuální oběd

12.30-15.30 II. přednáškový blok II., diskuse

Vložné:

Člen Sekce Zelené střechy a Sekce mladých zahradníků 1 050 Kč + 21 % DPH

Člen Svazu zakládání a údržby zeleně 1 350 Kč + 21 % DPH

Ostatní 1 650 Kč + 21 % DPH

(Vložné zahrnuje odborný program semináře a coffeebreak, standardy Vegetačních souvrství zelených střech v tištěné podobě)

 

POZVÁNKA  pdf soubor

REGISTRACE do 6. února 2024, počet míst je omezen.

 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.