prekryti
  1. Domů
  2. Akce
  3. Soutěž zelená střecha roku

Vyhlašujeme 6. ročník soutěže ZELENÁ STŘECHA ROKU 2019

 

Seznamte se prosím se soutěžními pravidly: SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA  UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK BYLA PRODLOUŽENA DO 6.5.2019!

Zde si můžete stáhnou přihlášku: PŘIHLÁŠKA [PDF, 215.07 kB] 

Máte zájem o udělení certifikátu kvality pro Vaše dílo? Stáhněte si a vyplňte i přílohu přihlášky: PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY [PDF, 73.18 kB] 

 

Cena veřejnosti
Novinkou letošního ročníku je hlasování veřejnosti. Všechna přihlášení díla budou uveřejněna  na www.zelenastrecharoku.cz a veřejnost bude mít možnost si v termínu od 15. května do 15. června 2019 vybrat svého favorita.

Vyhlášení výsledků soutěže
Výsledky soutěže budou vyhlášeny 20. června 2019 u příležitosti odborné konference „Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel“ ve Světě techniky, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava. Konferenci pořádáme jako součást Landscape festivalu 2019.

 

PROČ SOUTĚŽ ZELENÁ STŘECHA ROKU?

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

„Vyžeň přírodu dveřmi, a polezeš za ní oknem“, píše Karel Čapek ve fejetonu Návrat k přírodě. V současnosti každý týden vyženeme z měst, obcí a krajiny hektary trávníků, luk, keře, stromy a na jejich místech postavíme domy, skladiště, nákupní centra, silnice…

Jednou z možností, jak přírodu do měst i krajiny vrátit, je ozeleňování střech. Právě proto vznikla soutěž Zelená střecha roku. Její ambicí je seznámit veřejnost s možností ozeleňování střech budov a jiných stavebních konstrukcí jako součástí udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel.

PROČ SE DO SOUTĚŽE ZAPOJIT?

Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že i v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat.

 

CO PŘINÁŠÍ ÚČAST V SOUTĚŽI ZELENÁ STŘECHA ROKU?

Mediální pozornost
Zelená střecha roku je mediálně sledovaná soutěž. Oceněná díla jsou publikována v časopisech (Tepelná ochrana budov,Inspirace, Střechy-fasády-izolace, ASB) na webových stránkách (www.zelenestrechy.info, www.esb-magazin.cz), sociálních sítích, v rozhlase a televizi. 

Záštitu profesionálů
Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, která soutěž Zelená střecha roku pořádá od roku 2014, je profesním svazem sdružujícím odborníky. Také porota soutěže, která přihlášená díla navštíví a zhodnotí, je tvořena odborníky v oblasti projektování a realizaci vegetačního souvrství zelených střech.

Pozitivní image
Společensky odpovědný přístup k životnímu prostředí dnes vzbuzuje respekt.  Soukromé domy se zelenými střechami svědčí o odpovědnosti majitele, bytové domy s obytnými terasami a ozeleněnými střechami jsou první, o které je zájem.  Firemní prostory, kde mohou zaměstnanci o přestávce vyjít na zelenou střechu či terasu, mohou přitahovat pozornost nejen veřejnosti, ale také budoucích zaměstnanců. Lidé totiž chtějí trávit pracovní čas tam, kde se cítí příjemně. Podzemní garáže, na kterých jsou plochy zeleně, zlepšují image měst i obcí.

Certifikát kvality
Odborná porota udělí certifikáty kvality všem dodavatelům přihlášených děl, které budou provedeny v souladu s dokumentem „Standardy pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech“, který vydala odborná sekce Zelené střechy v roce 2016. Tento certifikát kvality mohou firmy využít pro svoje reference.

Užitečné kontakty
Při vyhlašování výsledků soutěže se setkají investoři, projektanti a dodavatelé z různých míst republiky i různé specializace. Získané kontakty je možné využít při dalších investorských, projekčních či dodavatelských aktivitách.

 

KDO SOUTĚŽ HODNOTÍ?

Díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně na návrh rady sekce Zelené střechy. 
Své členy do poroty nominuje vyhlašovatel a partneři soutěže Zelená střecha roku 2019 z řad nezávislých odborníků, a to tyto instituce:

European Federation of Green Roof Associations | EFB
Rada sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně
Nadace Partnerství | Otevřená zahrada
• Recenzovaný odborný časopis Tepelná ochrana budov
Česká rada pro šetrné budovy | Czech Green Building Council
Asociace výrobců minerální izolace 

Francois Lassalle
předseda francouzské asociace zelených střech ADIVET (Association française des toitures et façades végétales), ředitel ve společnosti R&D chez SOPREMA France/Sopranature.

Ing. Vlastimil Rieger
facility manager ve společnosti Nadace Partnerství. Odborník na nízkoenergetické stavby.

Ing. arch. Marcela Kubů
výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, věnuje se vzdělávání v oblasti zateplování, ochraně zájmů spotřebitelů, tvorbě právních předpisů a technických norem.

Jana Petrů
s manželem založila firmu Koncept ekotech (původně Kavexim), která se specializuje na ekologické a úsporné systémy v oblasti vodohospodářství a technického zařízení budov.  V České radě pro šetrné budovy působí jako koordinátor pracovní skupiny Hospodaření vodou. 

Ing. Samuel Burian
autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Soudní znalec pro obory ochrana přírody a ekonomika - oceňování ekologické újmy. Spoluautor Standardů pro navrhování, provádění a údržbu vegetačního souvrství zelených střech.

Ing. Jiří Šála, CSc.
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a energetické auditorství ČKAIT. Má kvalifikaci energetického auditora a zpracovatele průkazů energetické náročnosti budov podle zákona 406/2000 Sb. a je zapsán pod číslem 0009 v seznamu energetických specialistů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Poradce v oblasti tepelné ochrany budov a jejich energetické náročnosti, projektant, publicista, školitel, předseda redakční rady odborného časopisu Tepelná ochrana budov, odborný garant konferencí a seminářů, zpracovatel norem a podkladů pro předpisy ve svém oboru. Analyzuje možnosti energeticky účinných úprav stávajících budov, včetně kulturně cenných.

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.