prekryti
  1. Domů
  2. O nás
  3. Kdo jsme

Odborná sekce Asociace zelených střech a fasád vznikla na základě společných zájmů členů Svazu zakládání a údržby zeleně v roce 2013. Do roku 2023 používala název Zelené střechy, zkratku ZeS.

•    ZeS sdružuje členy Svazu zakládání a údržby zeleně, fyzické a právnické osoby, které podnikají v oblasti zahradní a krajinářské tvorby a profesně se zabývají  problematikou zeleně na konstrukcích, zejména vegetačních střech.               
•    ZeS je organizační jednotkou Svazu zakládání a údržby zeleně oprávněnou jednat svým jménem. Jménem ZeS jedná samostatně předseda nebo místopředseda Rady ZeS. 
•    ZeS je členem evropské organizace EFB – the European Federation of Green Roof Associations, která sdružuje národní profesní organizace.
•    ZeS pořádá odborné kurzy, přednášky, semináře, dílny a exkurze pro své členy i pro širokou laickou a odbornou veřejnost.
•    ZeS vyhlašuje a organizuje soutěž Zelená střecha roku.
•    ZeS vydává odborné publikace.
•    ZeS vydala dokument „Vegetační souvrství zelených střech – standardy pro navrhování, provádění a  údržbu“.

 

 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.