prekryti
  1. Domů
  2. Faq

FAQ neboli ČASTÉ DOTAZY

1.   Jakou životnost má zelená střecha?
Je-li zelená střecha správně provedená a udržovaná, není její životnost ničím omezená. 


2.  Musí se substrát po čase vyměnit?
Ne. Střešní substráty jsou minerální, obsahují minimální podíl organické hmoty a proto je rostliny ani za dlouhou dobu nestráví. 


3.  Mohu použít na střechu ornici?
Ne. Vlastnosti ornice a její složení je pro zelené střechy nevhodné. Má nevhodnou zrnitostní strukturu, špatně propouští vodu, obsahuje příliš mnoho jílovitých a vyplavitelných částic, semena a oddenky plevelů, atd.


4.  Mohu požít na střechu zahradnický substrát?
Ne. Je příliš organický, obsahuje velký podíl rašeliny a kompostu. Střešní substráty musí být minerální, aby je rostliny ani za dlouhou dobu nestrávily.


5.  Jak často musím zelenou střechu plet?
Na extenzívní zelené střeše jsou díky tenké vrstvě substrátu obecně špatné podmínky pro šíření plevelů. Výskyt plevelů stoupá úměrně s tloušťkou vrstvy a vláhou.


6.  Musím zelenou střechu sekat? Jak často?
•    Extenzívní zelenou střechu s porostem rozchodníků stačí jednou do roka zbavit odkvetlých stvolů. 
•    Zelenou střechu s lučním porostem je nutné 2x -3x ročně po odkvětu posekat a pokos odstranit.
•    Pěstěný trávník musíte sekat pravidelně a často, stejně jako na běžné zahradě.


7.  Proč se používají kačírkové obsypy?
•    kačírkový pás chrání fasádu proti odstřikování substrátu a špinění za deště, 
•    chrání souvrství před erozí větrem v okrajových oblastech, které jsou nejvíce ohrožené vyfoukáváním,
•    tvoří zónu bez vegetace kolem vtoků, prostupů potrubí, světlíků, střešních oken, atik, atd. a chrání před zarůstáním vegetace do odvodňovacích prvků, pod oplechování apod.


8.  Jak dlouho vydrží rozchodníky bez vody?
Rozchodníky jsou extrémně odolné a nenáročné sukulenty a na rozdíl od trav a bylin vydrží bez vody bez problémů několik týdnů i měsíců.  


9.  Slouží nopová fólie jako ochrana střechy proti prorůstání kořenů?
Ne. Nopová fólie slouží pouze jako drenáž a částečně jako hydroakumulační vrstva. Kořeny sice neprorazí samotný plast, ale drenážními otvory mohou volně prorůstat pod nopovku a dalšími vrstvami až ke kořenovzdorné hydroizolaci.


10. Do jakého sklonu se dá střecha ozelenit?
0°- 90°. Otázkou je, kdy už se nejedná o střechu ale o fasádu. Do 45° existují standardní řešení, větší sklony jsou řešitelné individuálně jako atyp. Samozřejmě platí, že se strmostí plochy rostou strmě i náklady – jak na realizaci, tak na údržbu.
 

11. Jaké je DPH na zelenou střechu na rodinném domě?
Jedná-li se o rodinný dům k bydlení nebo sociálnímu bydlení (plocha < 350 m2), který splňuje podmínky pro uplatnění snížené sazby daně dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o dani z přidané hodnoty, tak může vlastník nárokovat  15% DPH. 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.