prekryti
  1. Domů
  2. Akce
  3. Semináře
  4. Zelené střechy jako adaptační opatření na změnu klimatu v MSK kraji

zveme Vás na seminář Zelené střechy jako adaptační opatření na změnu klimatu v Moravskoslezském kraji, který je součástí stejnojmenného projektu podpořeného Moravskoslezským krajem.

Seminář se uskuteční v pátek 8. 12. 2023 od 10 do 12.30hod v multifunkčním sále Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, vchod z budovy Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 2824/40a, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava.

Seminář poskytne účastníkům základní informace o funkci a významu zelených střech, jejich rozdělení, způsobech zakládání a seznámíte se také s celou řadou příkladů kvalitně zrealizovaných zelených střech.

POZVÁNKA

Přednášející:
Ing. Jitka Dostalová, předsedkyně Rady Sekce Zelené střechy (2014-2018), spoluautorka standardu Vegetační souvrství zelených střech, autorka knihy Zelené střechy –souhra architektury s přírodou.
Ve společnosti GreenVille service s.r.o. realizuje zelené střechy.
.
Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně, šéfredaktorka časopisu Inspirace, redakčně spolupracovala na standardu Vegetační souvrství zelených střech a knize Zelené střechy – souhra architektury s přírodou, organizátorka soutěže Zelená střecha roku.

Vstup zdarma, registrace nutná. REGISTRACE

Časový harmonogram:
09.30-10.00   prezence
10.00-12.00   přednáškový blok
12.00-12.30   diskuse

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.