prekryti
  1. Domů
  2. Akce
  3. Konference
  4. Zelené střecha a fasády - trendy a synergie

Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně ve spolupráci s Fakultou životního prostředí ČZU pořádá mezinárodní konferenci
Zelené střechy a fasády – trendy a synergie 
 

8. září 2022 
Aula České zemědělská univerzity v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol


Zelené střechy poskytují řadu užitků nejen vlastníkovi a uživateli budovy, ale i celé společnosti. Přináší efektivní způsob hospodaření s dešťovou vodou, tepelné úspory, přispívají ke zlepšování mikroklimatu měst nebo snižování efektu městského tepelného ostrova. V neposlední řadě slouží jako estetický prvek budovy či pobytové místo. Přístupy k ozeleňování střech ve světě se v poslední době mění, objevují se nové pojmy, jako jsou biodiverzitní zelené střechy, biosolární zelené střechy, modrozelené střechy. Tyto nové pojmy korespondují i s novými technologiemi a přístupy k ozeleňování střech a fasád. Hlavním cílem konference je zvýšit informovanost odpovědných zástupců samospráv a úředníků státní správy ve městech a obcích, stejně jako odborné veřejnosti, o nových trendech v oblasti ozeleňování střech a stěn budov, které jsou jedním z adaptačních opatření na změnu klimatu. 

Konference je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, stavební a zahradnické firmy, developery.
Témata konference: 

Na závěr konference budou slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Zelená střecha roku 2022
 

Program a přednášející
9.00–9.30        Registrace účastníků
9.30–16:00       Odborné přednášky
16.15–17:30        Představení oceněných děl v soutěži Zelená střecha roku 2022 a vyhlášení výsledků


Úvodní slovo, situace v ČR
Ing. Pavel Dostal, předseda Rady odborné sekce Zelené střechy, viceprezident v mezinárodní organizaci European Federation of Green Roof Associations – EFB, jednatel společnosti GreenVille service s.r.o. /www.zelenestrechy.info/

Zelené střechy na cestě k uhlíkové neutralitě 
Přednášející: Dusty Gedge, (Velká Británie)
prezident mezinárodní organizace European Federation of Green Roof Associations – EFB, člen představenstva Green Roof Organisation (GRO), odborník na zelené střechy a městskou zelenou infrastrukturu, fotograf a ochránce přírody /dustygedge.co.uk/

Vídeňské zkušenosti s rozvojem zelených fasád
Přednášející: zástupce rakouské inovační laboratoře pro zeleň na budovách GrünStattGrau, která jako komplexní kompetenční centrum podporuje inovace pro zelené a chytré město budoucnosti a zavádí je do praxe.

Co je nutné zvážit při ozeleňování střech stávajících budov
Přednášející: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., předseda oblastní kanceláře ČKAIT Plzeň
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a pro statiku a dynamiku staveb, který projektuje a také o stavebních konstrukcích přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni.

Zelené střechy v územním plánu Říčan
Přednášející: Vladimír Kořen, český televizní publicista, moderátor, pedagog. V letech 2010 až 2020 byl starostou města Říčany v okrese Praha-východ.

Využití ekologických zákonitostí při tvorbě biodiverzitních zelených střech
Přednášející: Ing. Michal Knapp, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, katedra ekologie, vedoucí týmu ekologie hmyzu. Ekolog a entomolog se zájmem o podporu biodiverzity hmyzu v člověkem silně ovlivněných biotopech, jako je zemědělská krajina či městské prostředí.

Biosolární zelené střechy – možnosti a potenciál
Přednášející: Andreas Dreisiebner (Švýcarsko), Member of board of directors, Solarspar www.solarspar.ch Solární komunity – iniciované a podporované společností Solarspar – jsou ideálním příkladem podpory udržitelné energie. 

Modrozelené střechy – technický pohled
Přednášející: Fiona Wolff, MSc., projektová manažerka Bundesverband GebäudeGrün e.V. (BuGG), www.gebaeudegruen.info, www.bugg.de

Sukcese a zelené střechy
Přednášející: Ing. Eduard Chvosta, zástupce ředitele pro zahradnické obory na SOŠ Jarov. Odborný konzultant ZOO Praha ve věcech zeleně, přípravy a realizace expozic. Příznivec přírodě blízkých řešení, moderních technologií a trvale udržitelných řešení s nízkými vstupními a výstupními „energiemi“.
 

REGISTRAČNÍ POPLATKY 
Typ poplatku                       Registrace do 12. srpna 2022     Registrace do 31. srpna 2022

Vložné                                  2 470 Kč                                         2 900 Kč

Vložné člen SZÚZ                1 650 Kč                                         2 000 Kč
Vložné student ČZU
Vložné zaměstnanec ČZU
Vložné zaměstnanec MHMP   

Poplatky jsou uvedené v Kč bez DPH. K ceně bude připočteno 21 % DPH.

Výše uvedené poplatky jsou splatné vždy k danému datu platnosti. V případě neobdržení platby v termínu bude automaticky účtován pozdější poplatek. Registrace není považována za kompletní, dokud není plně uhrazena.


REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE
•    Přístup na celý program konference včetně tlumočení do ČJ a AJ
•    Coffee break
•    Oběd


REGISTRACE

POZVÁNKA [ pdf ]

Konference je součástí projektu Zelené střechy – živé střechy, podpořeného hlavním městem Prahou.

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.