prekryti
  1. Domů
  2. Podpora výstavby ZS
  3. Nová zelená úsporám

Od ledna 2017 je možné žádat o dotaci na realizaci zelené střechy z programu Nová zelená úsporám, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí a je administrováno Státním fondem životního prostředí ČR. Zaměřen je na úspory energií v rodinných a bytových domech. Výše dotace činí 500 Kč/m² zelené střechy, pokud žadatel splní podmínky dotace.

Více informací najdete na stránkách www.novazelenausporam.cz.

 

Podpora zelených střech - přehled požadavků

( Informace jsou převzaty z prezentace zástupkyně Státního fondu životního prostředí ČR paní Anity Blahušové. Ta představila program Nová zelená úsporám v rámci semináře o zelených střechách, který jsme pořádali 18.1.2017 v Brně. Od této doby mohlo dojít k aktualizaci programu a je nutné si informace ověřit na výše uvedených webových stánkách programu. )

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.