prekryti
  1. Domů
  2. Pro odborníky
Normy a legislativa
Základní pojmy
Vegetační souvrství
Druhy vegetace
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.