prekryti
  1. Domů
  2. Kontakt
  3. Pro média
  4. 2023
  5. TZ Zelená střecha roku 2023

Desátý ročník soutěže Zelená střecha roku – šance pro investory, projektanty i realizátory vegetačních střech 

Tisková zpráva ke stažení [word]


Brno (18. dubna 2023) –  Do konce dubna mohou majitelé budov, investoři, architekti či realizační firmy přihlašovat budovy a stavby, jejichž střechy pokrývá vegetace, a to do kategorie Veřejná zelená střecha a Rodinná zelená střecha. Podrobnosti o soutěži nabízí web www.zelenastrecharoku.cz, na kterém budou od 1. června představena všechna soutěžící díla. Do výběru nejzajímavějších děl se tak kromě členů odborné poroty zapojí i veřejnost. 

Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že v České repub-lice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat. 
Ozeleňování budov má v ČR rostoucí tendenci. Každoročně stoupá počet nově založených zelených střech i podnikatelů v oboru a roste počet firem, které se specializují pouze na segment ozeleňování budov. Soutěž Zelená střecha roku je jedním ze způsobů, jak o sobě tyto kvalitní firmy mohou dát vědět. 
Vývoj v oblasti zeleně na budovách dosáhl za posledních několik let v ČR velkého pokroku. Podařilo se rozší-řit povědomí o přínosech, nastavit kvalitativní parametry pro zelené střechy, prostřednictvím dobrých pří-kladů vyvrátit zažité mýty, získat pro zelené střechy podporu veřejného sektoru a vzbudit zájem u dalších oborů. Nadále bude důležité klást důraz na kvalitní provedení, aby nedocházelo k chybám a zelené střechy byly skutečně dlouhodobými a funkčními ostrůvky zeleně ve městech. To se neobejde bez soustavného vzdě-lávání nastupující 
i produktivní generace, tak aby kvalitní zeleň na budovách měl kdo navrhovat, realizovat i udržovat. 
Osvěta a vzdělávání je jedním z cílů odborné sekce Zelené střechy, která soutěž Zelená střecha roku pořádá již od roku 2014. Loňský ročník soutěže představil velmi kvalitní díla a organizátoři doufají, že letošní ročník přinese mnoho dalších inspirativních realizací. Přihlášené objekty navštíví odborná porota v polovině června. Porotci se při hodnocení zaměří na celkový záměr i kvalitu architektonického provedení a technických řešení, udržitelnost projektu, ale i aktuální stav zelené střechy. Letos již po čtvrté bude moci svůj názor vyjádřit i veřejnost, a to hlasováním o přihlášených dílech na portálu www.zelenastrecharoku.cz od 1. června do 31. srpna 2023.  
Výsledky soutěže Zelená střecha roku 2023 budou slavnostně vyhlášeny v září na konferenci v Ostravě. 

Přihlášku a fotografie je nutné poslat elektronicky do 30. dubna 2023 na info@szuz.cz. 
Pravidla soutěže

Kontakt: Ing. Jana Šimečková, ředitelka
Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, Údolní 33, 602 00 Brno
mail: info@szuz.cz, mobil: +420 777 581 544, www. zelenestrechy.info
 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.