prekryti
  1. Domů
  2. Zelené střechy ve světě
  3. World green infrastructure network

Představujeme Vám platformu World Green Infrastructure Network

The World Green Infrastructure Network (WGIN) je nevládní, nezisková organizace. Většina členů jsou národní organizace zabývající se zelenou infrastrukturou, individuální národní členové, kteří se podílejí na vzniku národní organizace a obchodní členové, což jsou společnosti nabízející materiály pro realizaci zelené infrastruktury. Naším cílem je informovat o technologiích pro stavbu zelených střech, zelených fasád a ozelenění interiérů jako nástrojů, které přispějí k zelenějším a tím i zdravějším městům. Více zeleně přispívá jednak k větší biodiverzitě ve městech, ale zelená infrastruktura má také sociální aspekt. Např. komunitní spolky, které využívají střešní zahradu jako místo pro interakci s různým přesahem. 

Více informací o této platformě se dozvíte na jejich webových stránkách: www.worldgreenroof.org

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.