prekryti
  1. Domů
  2. Zakladní informace
Funkce a působení zelených střech
Rozdělení zelených střech
Požadavky na konstrukci střešního pláště
Skladba vegetačního souvrství
Další požadavky
Vegetace
Péče a údržba
Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.